Advent példaképe Keresztelő Szent János

 2017. december 10. – Advent 2. vasárnapja

Advent nagy példaképe Keresztelő Szent János! A próféta nem csak várta a Megváltót, hanem ő maga is útra kel, biztos benne, hogy valóban eljön akit vár, ezért reményteli szívvel  szembemegy vele a pusztába. János arra kér, hogy  mi magunk is ne csak passzívan várakozzunk Isten szeretetének kiáradására üveges szemmel, sorsunkba beletörődve, félszegen, hanem élő hittel kerekedjünk fel, induljunk el, menjünk szembe Krisztussal! “A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit.” Mk. 1,2 

Mi az adventi programunk? Hogy adjuk egyértelműen Krisztus tudtára, hogy itt vagyunk, készen állunk a vele való találkozásra? Hogy tudom megmutatni az élet Urának, hogy felkészültem kegyelmeinek, életemet meghatározó ajándékainak a befogadására? Advent csendje a pusztába való visszavonulás ideje. Sajnos ma templomaink lettek a pusztaságok, ezért arra biztatlak, hogy az oltár előtti csendben merüljünk el! Népesítsük be az Oltáriszentség előtti pusztaságot, hozzuk létre az Oltáriszentség testvériségét! Ezen az úton egy mankót is ajánlok neked!  
 
 
Szeretettel, Csaba t. 
 

 Itt te is csatlakozhatsz a  Oltáriszentség Testvériségébe!
http://www.magnificat.ro:8187/calendar1

——

Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. Izajás próféta
megírta: “Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse
utadat. A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr útját,
tegyétek egyenessé ösvényeit.” János ezért a pusztában hirdette a
bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész
vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Megvallották bűneiket, ő pedig
megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János teveszőrből készült ruhát
viselt, csípőjét bőröv vette körül; sáskát és vadmézet evett. Ezt
hirdette: “Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó,
hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek
titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!”
Mk 1,1-8