http://www.magyarkurir.hu/hirek/robert-sarah-nicolas-diat-isten-vagy-semmi

Döbbenetes Robert Sarah (1945) afrikai színesbőrű bíboros sorai, melyen minden embernek el kell gondolkoznunk! Guineában született, Ourousban, az afrikai ország egyik legkisebb falujában, szüleinek egyetlen gyermekeként.  tizenegy éves korában belépett a kisszemináriumba, elhagyva szüleit és a faluját. Ez egy „viharos és hosszú utazás kezdetét jelentette”, amelynek során mintha a sötét erők minden eszközt bevetettek volna annak megakadályozására, hogy ez a gyermek felnőttként pap lehessen. „Ezek voltak a szegénység, a távolság a családtól, a marxista diktatúra, a katonai üldözés, a vihar, amely az egyházban dúlt, az ideológiai ellenszelek…” Robert Sarah azonban mindvégig kitartott, mert hite megingathatatlan volt abban, hogy Isten mindig mellette lesz. 

Sarah bíboros egyértelműen fogalmaz: az Isten nélküli Nyugat óriási gazdasági-, katonai-, technikai- és médiabefolyása csapás lehet az egész emberiségre. „Ha a Nyugat nem tér meg Krisztushoz, azzal végzi, hogy elpogányosítja az egész világot.” A hitetlen filozófia lázasan keresi híveit a földkerekségen. Ebben az értelemben olyan ateizmussal állunk szemben, amely „egyre több prozelitát hálóz be. Az elpogányosított kultúra feltétlenül ki akarja szélesíteni harcmezejét Isten ellen.” A keresztény újjászületéshez a régi keresztény hagyományú országoknak arra van szükségük, hogy új erőforrásokhoz jussanak, ezért rá kell lépniük az új evangelizáció útjára. A guineai főpásztor XVI. Benedek emeritus pápával együtt vallja: az egyház egyik legfontosabb feladata Nyugaton „felfedeztetni Jézus ragyogó arcát. Európa nem felejtheti, hogy egész kultúráját meghatározta a kereszténység, és átjárta az evangélium illata.” Ha az öreg kontinens végleg elvágja gyökereit, félő, hogy az egész emberiség tragikus válsága lesz ennek a következménye, amelynek távolról már látszanak a jelei. „Ki ne helytelenítené az abortusz és az eutanázia törvénybe iktatását, valamint a házasságra és a családra vonatkozó törvényeket?”
 
Kép: Tiszta forrás, a szécsényi noviciátus kertjében