Imádság és böjt

Kétségtelenül ijesztő az aránytalanság a ” halál kutúráján” munkálkodók kezében lévő sok és hatalmas eszköz és azon lehetőségek között, amelyekkel az ” élet és szeretet kultúrájának” terjesztői rendelkeznek. Mi azonban tudjuk, hogy bízhatunk Isten segítségében, akinél semmi sem lehetetlen ( vö. Mt 19, 26)

Maga Jézus mutatta meg, hogy az imádság és a böjt a fő és leghatásosabb fegyver a gonosz erői ellen.

Az előttünk álló kihívás kemény: csak az élet értékében hívők egyetértő együttműködése tudja elhárítani a civilizáció összeomlását, aminek következményei beláthatatlanok lennének.

Mindenkinek fel kell tennie magának a kérdést: hivatásának és életállapotának megfelelően hogyan járulhat hozzá ahhoz, hogy az Úr belépjen ebbe a világba? Valahányszor megnyílunk Isten hívása felé, Keresztelő Jánoshoz hasonlóan mi is Isten útját készítjük elő az emberek között.

” Nézd, ma szemed elé társam az életet és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot” ( Mtörv 30, 159- mondja a Próféta. Testvéreim, kérlek benneteket: “Válasszátok az életet!”

Igazán szabadnak lenni azt jelenti, hogy képesek vagyunk Istent választani, aki magáénak teremtett bennünket, és elismerjük az Ő uralmát életünk felett. Szívetek mélyén érzitek ezt: a föld javai, a szakmai sikerek, vagy akár az emberi szeretet, amely után vágyakoztok – sohasem fogják teljesen kielégíteni legbensőségesebb és legmélyebb vágyaitokat. Egyedül a Jézussal való találkozás tud teljes értelmet adni életeteknek.

A kérdésre, hogy “amit a világ olyan reménytelenül vár, az nem az evangélium-e?, százszor is azt felelem: De igen! És minél erősebb a tagadás, minél keményebb és elszántabb az ellenállás, ez a várakozás annál nagyobb.

Az Egyház tudja, hogy az Élet evangéliuma, amit az Úr bízott rá, mély és meggyőző visszhangot vált ki minden ember szívében, akár hívő, akár hitetlen, mert az üzenet végtelenül fölülmúlja ugyan az emberi szív vágyait, mégis csodálatosan megfelel azoknak.

Szent II. János Pál pápa

Kép: Egyiptom, Szent Antal remetesége