2017. december 9. – Szombat

…bejárt… tanított… hirdette… meggyógyított… végignézett, megesett a szíve… így szólt….
Egy mondatban mennyi ige? Jézus Krisztus aktív, cselekvő Isten, nem petrezselymet árul a sarokban hanem kezdeményez, felkér a táncban és vezet! Erő, lendület, bátorság van benne! Nem csak beszél, ígérget, hanem Ő maga a cselekvő, bölcs szeretet, a világot teremtő, tovább teremtő életerő, az út, az igazság és az élet! 
Mindannyian az ő gyermekei vagyunk, egy új világnak a papjai, prófétái, királyai! Krisztusba keresztelkedtem meg, ragyog Krisztus szép vonása az arcomon? Akarok, merek, tudok Mesterem nyomába lépni, az Ő útján elindulni, bátran szeretni, világunkat újjá teremteni, vagy csak a bajokat sorolom siránkozva napestig!? 
Szeretettel, Csaba t. 
Kép: Kanadai fiatalok lendületes tánca, gyermekeink javára szervezett jótékonysági bálon Torontóban

—-

Nyilvános működése idején Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított
a zsinagógákban, hirdette országának örömhírét, meggyógyított minden
betegséget és minden bajt. Ahogy végignézett az embereken, megesett a
szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok:
elcsigázottak és kimerültek. Akkor így szólt tanítványaihoz: “Az
aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön
munkásokat aratásába!” Akkor összehívta tizenkét tanítványát, és
hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és
meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt. Majd elküldte őket,
és megparancsolta nekik: “Menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz!
Menjetek és hirdessétek: közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok
betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat,
űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!”
Mt 9,35-10,1. 6-8