2017. december 8.

2017. december 8. – Péntek, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen
fogantatása

Az angyal és Mária mennyi időt beszélgethettek Názáretben? Ma milyen sok szócséplés van, mennyi órát, napot, évet tanácskozunk, mindenki mindenhez hozzá szól, töviről, hegyire elmondja a véleményét, átbeszéljük, de aztán nem történik semmi!! A tizenéves lány, és Isten angyala vált néhány mondatot és elindul a világ megváltásának nagy műve gördülékenyen!! Nincs szerződés, utólagos kiegészítő dokumentum, Mária megy határozottan az úton, melyre igent mondott!
Mennyire veszem komolyan én a kimondott igenemet? Milyen jó lenne, ha Mária példájára, az én számban is az igen valóban IGEN lenne!! Hány éve, évszázada mondott Mária igent, és mai napig ott áll szent Fia mellett a világ megváltásában!! Megjelenik itt is, ott is, társa Jézusnak Isten Országának építésében, számára ma is az a fontos, amit akkor és ott vállalt!
Szeretettel, Csaba t.
Kép: Mária Washingtonban
——————————————-
Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű
városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából
való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és
így szólt: “Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb
vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött és
gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban
folytatta: “Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme,
gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt
nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen
neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán
mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!” Mária ekkor megkérdezte
az angyalt: “Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az
angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le rád, és a
Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled
születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre
Mária így szólt: “Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid
szerint!” Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38