2017. december 7. – Csütörtök

 “Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát.” Mt 7,21
 
Mi Isten akarata? “Azt akarom, hogy gyümölcsöt teremjetek, maradandó gyümölcsöt!” Jn 15,16. A gazdag ifjú hajtogathatja: “Uram, Uram”, betarthat minden parancsot, de ha nem indul el Jézus vezetésével Isten országát építeni, akkor nem teljesíti Isten akaratát, és amint a szentírás is mondja, maga a Mester is szomorúan néz utána! 
 
Mi az életünk gyümölcse? Mindenek előtt a család, a gyermek, a szeretet szép, maradandó művei! Hol nincs áldozatvállalás, ahol nem döntenek az élet szolgálata mellett, ott nincs se földi, se örök élet, ott ha a városra, az egyházközségre, az országra szakad a zápor, a migráns áradat, akkor az összedől és nagy romhalmaz lesz belőle! Ilyen egyszerű!
 
Hol nincs élet, hol nincs gyermek, ott nincs jövő, ott nagy robajjal előbb-utóbb minden össze fog dőlni! De ne a félelem miatt döntsünk az élet mellett! Mária nem félelemből mondott igent a gyermekre, hanem Istenben bízva, Magnificátot énekelve örömmel! Ne a gazdag ifjú félénk, megriadt útján induljunk el, hanem Mária lendületével, kacagó jókedvével mondjunk igent Isten kihívásaira, drága, izgalmas ajándékaira! Szeretettel, Csaba t. 
 
Kép: A kanadai magyarok jövője a gyermek, a szeretettel felnevelt fiatalok!
——

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: “Nem mindaz, aki azt
mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába, hanem csak az,
aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Aki hallgatja tanításomat, és
tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára
építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a
házra, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Mindaz pedig, aki
hallgatja ugyan tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga
emberhez, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár,
süvöltött a szél és rázúdult a házra. Az összedőlt, és nagy romhalmaz
lett belőle.”

Mt 7,21. 24-27