Szent Asztrik Ralda

…a templom hajója alatt is végeztettünk egy évekig tartó nagy ásatást, ahol feltárult az ezeréves múltunk. Teljességgel megvan az alapja a Szent István korabeli templomnak, megvan romjaiban a gótikus katedrális. És ami nagy dolog volt, hogy a korábban Győri Saulnak hitt kalocsai érsek csontjait bevizsgáltattuk, és kiderült, hogy 1030 körül halt meg az a személy, érseki felszereléssel, palliumtűvel, megvolt ott, ünnepi sírhelyben, vörös márvány szarkofágban az első templom tövében, onnét hozták fel még a múlt század elején, de mi ezt beazonosíttattuk. Egyértelművé vált, száz százalékosan, hogy ez Asztrik. Ezek után arra indultak a gondolataink és a vágyaink, hogy legyen Asztrik-év. És ha Pannonhalmán ezer éve, emberemlékezet óta szentként tisztelik Asztrik apátot, volt Szent Asztrik-iskolájuk, van Szent Asztrik-szobruk, zsolozsmája, miséje, stb… akkor miért ne tehetnénk mi is kétszáz kilométerrel arrébb? Várszegi Asztrik püspök-főapát járt el ez ügyben a Szentek Ügyeinek Kongregációjánál. Nem tilalmazzák, hogy mi is megtarthassuk – és amit nem tilalmaznak, azt szabad. Tehát így ünnepeltünk november 12-én a püspöki kar jó részének jelenlétében, de az államelnök úr is ott volt és más miniszteriális emberek, nagy ünnepet tartottunk, hiszen akkor van Asztrik – így ünnepelhettük elsőként abban a székesegyházban Szent Asztrikot mint első érsekünket, a Szent Koronát hozó érsekünket. Január hatodikával zárul majd az Asztrik-év. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek

SZENT ASZTRIK ANASZTÁZ RADLA November 13. +vsz. Kalocsa, 1036 vagy 1039.

Radla cseh vagy horvát származású volt. 972-ben Magdeburgban együtt tanult Szent Adalberttal. Szerzetes lett, és az Anasztáz nevet vette föl, melynek egyik változata az Asztrik. Miután 992–995-ig brewnowi apát volt, 996-ban Adalberttal együtt Magyarországra jött. A Szent Márton hegyén épített első magyar bencés kolostor apátja lett. A térítő munkában oly nagy lelkesedéssel és eredménnyel vett részt, s oly nagy tekintélye volt, hogy 999-ben István király őt küldte Rómába, hogy II. Szilveszter pápával tárgyaljon. Valószínűleg ekkor kapta meg püspöki kinevezését. Érdemeiért a Márton hegyi kolostor megkapta ugyanazokat a kiváltságokat, amelyekkel Montecassino rendelkezett. Halálának éve 1036 vagy 1039. A bencés martirológiumban november 12-én ezt olvasták: ,,Esztergomban, Magyarországon Szent Anasztáz püspök és hitvalló, nagy életszentségű férfi temetése.”

http://www.magyarkurir.hu/hirek/babel-balazs-kalocsa-kecskemeti-ersek-az-ad-liminarol