2017. november 30. – Csütörtök, Szent András apostol

Románia Szent András apostolt tekinti védőszentjének, épp ezért ma nemzeti ünnep van Erdélyben is! Szent András közbenjárását kérem e ország és annak minden lakója számára, imádkozom, hogy az apostolok urának, Jézus Krisztusnak áldásában részesüljünk!

 
Csodálom ahogyan Jézus meri, tudja megszólítani az embereket! Szent András végzi a maga dolgát, mint egyszerű halász, és Jézus megszólítja! András ott hagyja a hálót, elindul és három év alatt oly erőre, lendületre, bátorságra tesz szert, hogy lám ma egy húsz milliós ország ünnepel, a gyermekek nem mennek iskolába, a munkahelyek zárva maradnak, s a templomokban imára híva szólnak az ünneplő harangok!
 
Mi az apostolok titka?!  Miért eredménytelen ma a legtöbb igehirdetés? Mert kitört hegyű ceruzával írunk! Az Isten szeretete, imádása lehet az egyetlen hegye a mi ceruzánknak! Tegyünk félre mindent, kezdjük el szeretni, imádni az Istent, és meglássátok, remegő kézzel is látható, olvasható jelt hagyunk majd mi is magunk után!,
Szent András, de a többi apostol számára is Jézus Krisztus lett a legfontosabb, az ő szeretetük célja, tárgya Krisztus! Újuljunk meg mi is Isten szeretetében és egészen biztos, hogy meg fog újulni körülöttünk a világ! Isten szeretete a csíra a magban, az izzószál a villanykörtében, nélküle hiába hullunk a földbe, mert nem lesz élet, hajtás, hiába vagyunk áram, feszültség alatt, mert fényünk nem lesz! A világnak, nem ránk, hanem Istenre van szüksége, merjük Őt hirdetni, az Ő hatalmát, jóságát zengeni, akár az András-kereszten is!
Szeretettel, Csaba t.
——

A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit
Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a
tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: “Kövessetek engem,
és én emberek halászává teszlek titeket!” Erre azok otthagyták
hálóikat, és követték őt.
Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát,
Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat
javították a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és
az apjukat, és követték őt.
Mt 4,18-22