2017. november 29. – szerda

“Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani.” Lk 21,19 
Uram Istenem ígéretedben bízva megszólítunk és arra kérünk, hogy küldj prófétákat a világba, kik szent Szined előtt elcsendesedve meghallják a Te üzenetedet, és alázatosan utat mutatnak e közel nyolc milliárd embernek e földön! Sok baj, nyomorúság, bűn van a világban! Nélküled egymás torkának esünk, és kő kövön nem marad hatalmas városainkból, falvainkból! Szükségünk van rád, taníts, formálj, vezess bennünket papjaidat, hogy valóban a szent Igédet hirdessük átütő erővel testvéreinknek!! Biztos, hogy van jövő, van út mely békés, boldog, termékeny életre vezet bennünket! Mutasd meg, és adj olyan ékesszólást, hogy szavunkra lehulljon testvéreink szeméről a hályog, s felszabaduljanak  a kapzsi, hiú, kéjsóvár bűnös vágyaikból és elinduljanak az önzetlen szeretet, az irgalmas jóság, a bölcsen átgondolt alkotó cselekvés útján!
Szeretettel, Csaba t. 
Kép: Apa és fia a vértanúhalált halt feleség, édesanya oltára előtt.
—————————-

Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró megpróbáltatásokra: „Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s közületek némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.” 

Lk 21,12-19