2017. november 23. – csütörtök

Világ nagyvárosai, a ma Jeruzsálemei felismeritek az Úr látogatását, a szeretet parancsát? 
Ma Kairóban, a 22-23 milliós nagyvárosban egy olyan 70.000 lakosú negyedben jártunk, ahol nem csak gyűjtik, de fel is dolgozzák a város szemetét, történetesen e városrészben keresztények laknak! A helybeli püspök szerint ez a világ egyik legszegényebb része! Eszméletlen sok ember, hihetetlenül kis felületen éli a mindennapjait, imádkozik, dolgozik, gyermeket vállal és felneveli úgy ahogy tudja! Sok zegzugos utca, több emeletes nyomornegyed, üzletek, műhelyek, lakások és  templomok! Kiismerhetetlen összevisszaság, mindenütt emberek, kicsik és nagyok, és a novemberi hűvösben is felhőként szálló legyek! A drámai helyzetet talán még fokozza, hogy e város a nagyváros egy domboldalára kapaszkodik fel, melynek a csúcsán egy csodaszép ősi szentély áll, melyet a sziklába vésett hatalmas szobrok díszítenek! Márk Evangélista hozta ide a kereszténységet!
Jézus jövendölése mellbe vág! Istenben nem lenne irgalom? Képes megengedni, hogy elpusztuljon egy világváros?! Nem tudom, de az tény, hogy a szemét, az emberiség közönye képes maga alá temetni itt egy várost, melyben emberek élnek, s remélnek egy jobb jövőben!
Szeretettel, Csaba t.
—-
Amikor Jézus közel ért Jeruzsálemhez, és megpillantotta a várost, sírva
fakadt. Azután ezt mondta: “Bárcsak felismernéd te is, legalább ezen a
napon, ami üdvösségedre szolgál! Most azonban el van rejtve szemed
előtt. Jönnek majd napok, amikor sánccal vesz körül ellenséged, bekerít
és mindenfelől ostromol. Eltipornak téged és gyermekeidet, akik falaid
közt laknak. Nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel
látogatásod idejét.”
Lk 19,41-44