Megérkeztem Egyiptomba!

Istennek legyen hála szerencsésen megérkeztünk Egyiptomba, a száznégy millió lakosú hatalmas ország, huszonhárom milliós fővárosába! Egy olyan gyermekvédelmi otthonra találtunk a Csíksomlyói Szűzanya szobrának másolata számára, amelyik gyermekvédelmi központ az itteni hatvanezer árvaház közül tavaly az első lett! Ez azért is nagy szó, mert az ország 10% körüli keresztény kisebbség nem sok figyelmet kap a többségi muszlim társadalom részéről! A gyermekek aranyosak, kedvesek a kis filmecske szerint igen jól énekelnek, s mikor megkérdeztem, hogy ugyanilyen szépen imádkoznak-e is, akkor a Jézus Krisztus által tanított imát, a Miatyánkot is elénekelték nekünk. Elmondtam nekik azt is, hogy a mi népünk 1661-ben a muszlim törökök dúlása után, a porig égett templomban megmaradt csodatevő Mária szobra előtt térdre roskadva imádkozott, s kérte az erőt a talpra álláshoz, a megmaradáshoz amit meg is kapott, és ezért hálából minden pünkösd szombatján ezt tesszük mi az ők leszármazottjai ma is! Biztattam, hogy bújjanak az árvák édesanyjának, Máriának a palástja alá mert ott biztonságban vannak és ott sok hely van!!

Úgy gondolom, hogy jó családba került a mi drága Máriánk szobra, a gyermekek neki is gondját viselik, és neki is lesz bőven munkája e hatalmas országban!
A térden álló mindenható Mária gyermeke, Csaba t.