2017. november 18. – Szombat

Bátorság! Nagy Szent Teréz mondta, hogy ha Isten egyik első ajándéka a bátorság lelke, hisz a félénk, ijedős lelkekkel Ő sem tud semmit kezdeni!! Az imádsághoz is kell a bátorság, hisz én a botladozó, kicsinyes ember, hogy is merjem zavarni, zaklatni Teremtőmet? A mai evangéliumban pedig Jézus Krisztus pont erre bíztat! Egy nyűgös özvegyasszony kitartó konokságát állítja elénk példaképpen, akinek nincs esélye, de mivel nem adja fel a maga célját, még itt a földön is el tudja érni azt egy igazságtalan bírónál!!
Tudom-e, merem-e megfogalmazni a kérésemet akár egy kilencedben, vagy akár a nemsokára kezdődő adventi szentidőben!!? Mit kérek az “angyaltól” Karácsonyra magamnak, szeretteimnek, népemnek!! Milyen szomorúan cseng a szentírásban Jakab apostol szava: “Nem kaptok, mert nem kértek! 
Bátorság, szeretettel, Csaba t.
Kép: Washington, Szent István imádkozik!
——
Abban az időben Jézus példabeszédet mondott arról, hogy szüntelenül kell imádkoznunk és nem szabad belefáradnunk. Így szólt: „Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, és kérte: „Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben.” A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: „Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert a végén még nekem jön és megver.” Az Úr így szólt: „Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?”