2017. november 10. – péntek

A hamis mammonból, a tova sodródó percekből szerezzünk magunknak igaz barátokat!! Jó dolog ajándékot adni, jó dolog ajándékká válni!! Merd földi életedet, annak minden egyes percét drága családod, néped, az emberiség számára valódi értékes ajándékká változtatni!! Üzletemberek vagyunk, életünk nagy fogása, ha okosan, bölcsen a mindennapok perceit a lehető legjobb árfolyamon átváltjuk szeretteink számára maradandó értékké!! 
 
Üljek le és vessek számot sáfárkodásomról!! Tedd mérlegre életedet! A mai napomból hány perc ment el arra, hogy magamat szolgáljam, testemet kényeztessem, vagy otthonomat karbantartsam és hány perc arra, hogy környezetem számára maradandó ajándékot adjak?! Kritizálhatom a világot, a családomat, népemet, de gondolkozzak el azon, hogy én mit adtam eddigi életemmel családomnak, népemnek, egyházamnak?! Gazdagabb lett általam a világ, vagy csak gondot, problémát jelentek mindenki számára?
 
Félve remegve munkálkodjunk üdvösségünkön, készüljünk a nagy számadásra, melyet kizüllünk senki el nem kerülhet!
Isten irgalmában bízva, Csaba t.
 
Kép: A washingtoni magyar közösség nevében Liliana a gyülekezet legfiatalabb tagja átveszi az erdélyi árva gyermekek ajándékát, egy gyermek Jézus szobrot. 
———————————

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: “Egy
gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát.
Erre ő magához hívatta és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot
gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm. Az intéző így
gondolkodott magában: Mitévő legyek, ha uram elveszi tőlem az
intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit
teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az
intézőségből. Egyenként magához hívatta tehát urának adósait.
Megkérdezte az elsőt: Mennyivel tartozol uramnak? Azt felelte: Száz
korsó olajjal. Erre azt mondta neki: Vedd elő adósleveledet, ülj le
hamar, és írj ötvenet. Aztán megkérdezett egy másikat: Te mennyivel
tartozol? Száz véka búzával – hangzott a válasz. Fogd adósleveledet –
mondta neki – és írj nyolcvanat. Az úr megdicsérte a hűtlen intézőt,
hogy okosan járt el. Bizony, a világ fiai a maguk módján okosabbak a
világosság fiainál.”
Lk 16,1-8