November 9. – csütörtök

November 9. – csütörtök, A Lateráni-bazilika felszentelése

 
Milyen örömök után nyújtod ki a kezedet?? Az ördög által a pusztában Jézusnak is felkínált örömök után, a fogyasztás, a birtoklás, a hatalomvágy után?  Vagy a Jézus által felkínált maradandó örömök után?
„Azt akarom, hogy az én örömöm a ti örömötök legyen” – mondja az Úr! Isten meg akarja osztani velünk a létezés, az élet, a szeretet, az alkotás, a bölcsesség örömét! Igen Teremtőnk meg akarja osztani velünk a világ továbbteremtésének az örömét! Azt akarja, hogy az éhezőknek mi adjunk enni, bölcsen megalkotott eszközeinkkel, mezőgazdasági tudásunkkal szaporítsuk meg a búzaszemet, hogy kenyér jusson mindannyiunk asztalára. Ő küld ma is, hogy vigasztaljuk a szomorúakat, hogy gyógyítsuk kórházainkban a betegeket, hogy bölcs iskolákban, egyetemeken tanítsuk a tudatlanokat… 
 
Mesterünk a bűnös, bennünket lehúzó, világunkat elpusztító “örömöktől” szeretne távol tartani, de mindazt mi javunkra válik, a valódi sikereinkből fakadó örömeink láttán ma is felujjong, áldja az Atyát aki jónak látta megosztani szeretettel velünk, gyermekeivel a jóságból, az irgalomból, a bölcsességből fakadó tiszta isteni örömöket. 
 
Ne csak a tiltást lásd testvérem, hanem az előtted álló szélesre tárt ajtót is! Bízzál Istenedben és indulj el a nyolc boldogság királyi útján!!
 
Szeretettel, Csaba t. 
 
kép: Isten boldog népe a clevelandi Szent Imre templomban örömmel együtt imádja a Jézus Krisztust a Szentháromságban!
—————————
Abban az időben: Mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: „Emészt a házadért való buzgóság.” 

A zsidók erre így szóltak: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed?” Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!” A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?” Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak. 

Jn 2,13-22