2017. november 7. – Kedd

Isten nem csak a nagy mennyei lakomára hív, hanem nap mint nap hív a templomba, a szentmise áldozatra, hogy találkozzon velünk! Hiszem és vallom anyámmal az Egyházzal, hogy a szentmiseáldozat a mennyei lakoma előképe, hisz jó testvérekként együtt ünnepelve, találkozhatunk nem csak Jézus Krisztussal, hanem a Szentháromsággal és a szentek közösségével is! A szentmise nem csupán emléklakoma, hanem valóságos élő találkozó, hisz ugyanaz az Isten ki karácsonykor emberré lett, a szentmiseáldozatban valóságosan megtestesül a kenyér és a bor színe alatt, az Eucharisztiában közénk jön! 
A Clevelandi Szent Imre templomban közel négyszázan hallották meg a hívó szót és jöttek el az ünnepi találkozóra, a csatolt kép, a “ministránsokkal” készült 2017 nov. 5-én a szentmise végén. Jó volt találkozni, jó volt imádságos szeretettel együtt lenni, gyönyörködni Isten helyi nagy családjában. A templomi ünnep után, 320 személy az altemplomnál asztalhoz ült, és nem csak a finom ételeknek örvendhettünk, hanem a helybeli cserkész fiúk, cserkész lányok gyönyörű népviseletében, ünnepi műsorában is!
Jó igent mondani már itt ezen a földön Isten hívásának, jó örömben, jó testvérekként örvendeni Isten áldott jelenlétének! Szeretettel biztatom a kedves testvéreimet, hogy éljenek a lehetőséggel, és minden egyes alkalommal, a templom harangjának hívására induljanak el a szentmiseáldozatra, hogy találkozhassanak testvéreikkel, és az Oltáriszentségben jelen lévő, az evangéliumban hozzánk szóló Jézus Krisztussal! Szoktassuk a lelkünket a Végtelenhez, itt a “földi mennyországban”! 
Szeretettel, Csaba t. 
Kép: Clevelandi ministránsok a Szent Imre búcsún.
—–

Jézus egyszer egy előkelő farizeus házában ebédelt. A vendégek közül megszólalt valaki: „Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában”. Jézus a következő példabeszéddel válaszolt: „Egy ember nagy lakomát rendezett. Sokakat meghívott. Amikor eljött a lakoma ideje, elküldte szolgáját, és ezt üzente a meghívottaknak: „Jöjjetek! Minden készen van.” De azok sorra mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente: „Földet vettem. El kell mennem, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem!” A másik azt mondta: „Öt iga ökröt vettem, ki kell próbálnom. Kérlek, ments ki engem!” Egy további így szólt: „Most nősültem, nem mehetek.” A szolga hazatért, jelentette mindezt urának. A házigazda haragra lobbant. Meghagyta szolgájának: „Menj ki azonnal a város tereire és utcáira, és vezesd be ide a szegényeket, bénákat, vakokat, sántákat!” A szolga jelentette: „Uram, parancsodat teljesítettem, de még mindig van hely.” Az úr akkor megparancsolta a szolgának: Menj ki az országutakra és a sövények mentére, és kényszeríts be mindenkit, hogy megteljék a házam! Mondom nektek: Senki sem ízleli meg lakomámat azok közül, akik hivatalosak voltak.”

Lk 14,15-24