500 év!

500 év! Mikor fáradunk bele az igazság keresésébe? Harc, vér, erőszak, küzdelem, kinek van egy pár grammal több igaza? Jézus az Isten imádásának egyszerű útján akar bennünket vezetni, és nem az érdekek mentén való igazság keresésének lehúzó mocsarain keresztül!

Meg vagyok győződve, hogy ebben a világba nem több harcra és nem több küzdelemre van szükség, hanem több, sokkal több szeretetre! Ezért próbálom szeretetemmel átölelni az élő Istent, s ha lángol az Isten imádás tüze a szívemben, akkor ebből a fényből, melegből jut bőven mindenkinek! Ha Istent Imádjuk, akkor képesek leszünk egymást is helyesen, bölcsen szeretni! Ha az Isten imádás lángjának hatalmas hevében kiég belőlünk az önzés, a kapzsiság, a hatalomvágy és a többi bűn ami igazából mind mind bálványimádás, akkor az élő Isten boldogító jelenlétében a szeretet igazsággá, az igazság szeretetté változik!  Ahogy a szerelmes boldog nászra készülve dobálja le a fölöslegessé vált ruhadarabjait, úgy válik meg az Isten imádásának tüzében az ember nem csak a bűnöktől, de még az evilági igazságok keresésétől is, hogy szabadon szállhasson ahhoz aki néven szólította, és meghívta a Mennyei Menyegzőre!
Isten szeretetétől sebzetten, Csaba t.