2017. október 29.

,Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből” Mt 22, 34

Az Istenszeretetről ritkán beszélünk, ezért szeretném tudatosan most figyelmünket a jó Isten szeretetére irányítani! Szent Lukács jegyzi meg, hogy Jézus felment a hegyre és “az egész éjszakát Isten imádásában töltötte.” Lk 6,12. Krisztus nem csak kéri, parancsolja, hogy szeressük az élő Istent, hanem mind valóságos ember, a jó példával előttünk jár! Ő maga is imádó szeretettel fordul a mennyei Atya és a Szentlélek Isten felé! Egészen biztos, hogy a Szentháromságon belül kölcsönös lángoló szeretet van, és bennünket ebbe az elfogadó, tisztelő, hatalmas áradó szeretet-tengerbe akar a Teremtőnk jósággal beemelni! Isten azt akarja, hogy e végtelen szeretet központjában mi magunk is a menyegzős asztalhoz üljünk! Isten szeretete nem csupán érzelem, hanem alkotó cselekvés, ajándékozó figyelmesség is, hisz ez az irántunk való végtelen szeretet teremtette a világunkat, és gondviselő jóságával tartja fenn ma is! Életünk nem más, mint e végtelen szeretet lángra lobbanása, ez a mi hívatásunk, hisz csak itt a kölcsönös szeretetben tudunk kibontakozni, e maradéktalan elfogadásban, bizalomban, együttműködésben lehetünk végtelenül boldogak! Isten szeretetében lesz az örökkévalóság a miénk!

Testvérem, akard szeretni az Istent teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, ez a te életed, ez a te célod, ez a te boldogságod ezen a földön!

Istent mindennél jobban szeretve, s Őbenne az irántatok való szeretetében megújulva, Csaba t.

————————————————————

Mikor a farizeusok meghallották, hogy a szaddúceusokat elnémította, összegyűltek egy csoportba, és az egyikük, egy törvénytudó, hogy próbára tegye, megkérdezte tőle: ,,Mester, melyik a legnagyobb parancs a törvényben?’’ Ő azt felelte neki: ,,Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből” [MTörv 6,5]. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló ehhez: ,,Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” [Lev 19,18]. Ezen a két parancson alapul az egész törvény és a próféták.’’

Mt 22,34-40