2017. október 28. – Szombat

2017. október 28. – Szombat, Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok

 
“Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte.” Lk 6,12
Szeretem Jézus Krisztust magam elé képzelni ahogy gyermekként játszik a gyermekekkel, de felnőtt emberként is szeretem szemlélni ahogy lelkesen tanít, fáradtan vándorol, vagy ül az esti tűz mellett a tanítványaival. Ma arra biztatlak, hogy próbáljunk lelki szemeinkkel rácsodálkozni az egész éjszakát Isten imádásában töltő Jézusra! A Szentháromság együtt van, Jézus az imádság két erős karjával öleli át a mennyei Atyát, a vigasztaló Szentlelket! Természetes, hogy nem értjük, nem is fogjuk megérteni soha a Szentháromság titkát, de szerintem itt nekünk nem az értelmünkkel kell kutakodnunk, hanem arra a végtelen szeretetre kellene rácsodálkozzunk, mely összeköti a Szentháromságot! 
Jézus egész éjjel imádja az Istent! Jézus emberként is teljesíti a tízparancsolat első pontját: “Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” Én teljesítem Isten első parancsát? Jézus követők vagyunk, ébresszük fel a vágyat a szívünkben Isten imádására! Merjük, akarjuk mi is az éjszakáinkat Isten imádásával tölteni! Kövessük Krisztus Urunkat, Istenünk imádásának végtelenül egyszerű útján! Ez az a keskeny, meredek út, mely az égbe vezet! Ha magadba nézel, ott van a végtelen szépség, jóság, kedvesség utáni vágy, a végtelen szeretet potenciát ne bálványokra, hanem Istened imádására fókuszáld! Nem kell a mennyországhoz kulcs, minden hátsó szándék nélkül imádd az Istent, és kitárul előtted a Végtelen, s akkor a láng a lánggal egybeforr! 
 
Szeretettel, Csaba t. 

—–

Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten
imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott
közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit
Péternek is hívott, és testvérét, Andrást; Jakabot és Jánost, Fülöpöt
és Bertalant, Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát és a buzgó Simont;
Júdást, Jakab fiát, továbbá karióti Júdást, aki később elárulta őt.
Azután lement velük, és egy sík mezőn megállt. Ott nagy csoport
tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül Júdeából.
Jeruzsálemből, Tirusz és Szidon tengerparti vidékéről. Ezek azért
gyűltek össze, hogy hallgassák őt, és gyógyulást nyerjenek
betegségükből. Meggyógyultak azok is, akiket tisztátalan lelkek
gyötörtek. Az egész tömeg érinteni akarta őt, mert erő áradt ki belőle,
és mindenkit meggyógyított.
Lk 6,12-19