Könyv Radványi Gézáról

Simon V. László egy nagyszerű könyvet írt Radványi Gézáról és az ő halhatatlan filmjeiről, Valahonnan Európából címmel… Laci kérésére én is írtam néhány gondolatot Géza bátyánk, a Valahol Európában című,  filmje  kapcsán…
Szeretettel, Csaba t.
—–
Valahol Európában, e film alapüzenetét hangosan kimondani hatalmas bátorság kell még ma is, nem hogy 1948-ban a második világháború végén! Radványi Géza bátyánk, a gyilkos világégés áldozatainak eltemetése előtt, a bombatölcsérekből alighogy kimerészkedett néző szemébe mondja e mesterműben, hogy teljesen fölöslegesen gyűlöltük, gyilkoltuk egymást halomra, mert nincsenek rossz és jó emberek, csak igenek és nemek! Az elutasítás, a “nem” az magányba taszít,  fájdalmat okoz és öl! A befogadás, az “igen” közösséget teremt, örömet szül, egy jobb világot épít! A filmben, akárcsak a mindennapi életben, nem a bőrszín, nem a nemzeti hovatartozás, nem a társadalmi osztályhoz való betagozódás emel fel vagy taszít le, hanem az életre mondott igen, vagy az elutasító nem!
A főhős, a zeneszerző, minden további nélkül befogadja a kóbor kutyát, akárcsak a fizikai életére törő csavargó gyermekeket is! A gazdagsága, az életre mondott bátor igen, mely újabb igeneket szül.  Ez az igen nem csak őt, hanem mindannyiukat gazdaggá teszi, hisz a szeretetből vállalt döntés megtöri a gyűlölet mélybe rántó örvényét, és elindítja az életet egy egészen más, felfelé vezető logika mentén! A tettek, a döntések, az igenek önálló életet élnek, és visszahatnak nem csak arra aki kimondta, hanem mindannyiunkra! Félelmetes látni, hogy az életre, a szeretetre bátran kimondott egyetlen igen, újabb igeneket szül, és nem csak a szereplők lesznek jobbak, hanem megszépül a ház, a kert, minden! Ezért ez a film ma is időszerű, hisz korunk legnagyobb dilemmájára ad egy olyan választ, mely teljes egészében összecseng Jézus Krisztus evangéliumával!
Természetesen lehet mondani, hogy ez csak egy film, egy fikció, de a Szent Ferenc Alapítvány huszonöt évével a hátam mögött, bátran kimerem mondani, hogy ez az alapképlet nem csupán ezt a filmet teszi zseniálissá, hanem magát az életet, sőt a te életedet is átalakíthatja, megtermékenyítheti! 1993-ban félve mondtam ki az első igeneket a filmben szereplő gyermekekhez hasonló gyermekekre, és megtapasztaltam, hogy minden igen, újabb igeneket szül! Én a gyermekre mondtam igent, ő a tanulásra, a mindennapi viselkedésre, s mindez a hatóságokat, a jótevőket is határozott igenek kimondására késztette! Így, akár a friss tavaszban a kérges hó, hihetetlenül gyorsan elolvadtak az előítéletek, a nehézségek, és nem csak romhalmazok szépültek, épültek Erdély-szerte újra, hanem rengeteg ember szívében nőtt nagyra az áldott remény, az élő hit a világunkat irányító szeretet végső győzelmében!
Meghajtom fejemet Radványi Géza bácsi előtt, s mindazok előtt kik e filmet megálmodták, és bátran a vászonra szőtték. Imádkozom, hogy akár a filmet megnézve, akár Simon V. László nagyszerű könyvét böngészve szülessen meg bennünk is az életre, a szeretetre mondott bátor igen!
Szeretettel, Csaba t.