Szentségimádás

Mária a történelem első „tabernákulumává” lett…  Azért kaptuk az Eucharisztiát, hogy Máriáéhoz hasonlóan a mi egész életünk is Magnificattá váljon! 
Szent II. János Pál 

Szívem minden szeretetével biztatlak, kérlek, hogy egyre többet időzzetek az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus Krisztus társaságában! Az Eucharisztikus színekben közénk jövő Végtelent nem tudom én sem értelmemmel, érzékszerveimmel megragadni, de élő hitem két karjával átölelem, és így alázattal tudok az életet adó szent jelenlétében időzni! Krisztus szent jelenlétének éltető erőtere, akárcsak a mágneses erőtér kézzel nem megfogható, de mégis ott van körülöttünk egészen biztos, mert a hatását érzem. Amit tapasztalok a Szentségimádás közben, az csodálatos, a szentségi jelenlét megtisztít, jobbá tesz, feltölt Magnificatot éneklő belső boldogsággal, erővel, bátorsággal, ezért is hívlak benneteket, hogy minél többször fürdessétek meg lelketeket e szent, életadó, reális isteni jelenlétben! 
 
Kedves gyermekeim, szeretett testvéreim, arra biztatlak benneteket, hogy minden bajunkban, gondunkban meneküljünk Jézus Krisztushoz, Ő valóban ott van az Oltáriszentségben ahogyan Ő maga többször megígérte, és elég hatalmas ahhoz, hogy gyöngéd szeretetével megvédjen bennünket!
Élő hittel, Csaba t.