2017. október 24. – Kedd

Sehol egy szó nincs arról, hogy örök lakás van itt a földön… az Úr eljön minden emberért és ránk nyitja az ajtót és egészen biztos, hogy munkánkról számot kell adnod!! Mi történne, ha most, ebben a pillanatban nyitná rád Teremtő az ajtót? Képzeld el, ahogy nagy robajjal lehullnak a porladó falak, rólad lefoszlik a csomagoló papír, mi marad talpon Isten színe előtt? A neked adott talentumokat kamatoztattad, a drága időt, a sokféle képzést, benned lévő értékeket felhasználtad, marad valami maradandó utánad?

“Félve remegve munkáljátok üdvösségeteket..” Fil 2,12 
Kisebb testvéretek, Csaba t. 
Kép: Medgyesi otthonunk veteményes kertje  újjászületik… hála és szeretet a szorgos kezeknek.
—-
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Csípőtök legyen
felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan
emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről
és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket
uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát,
asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második
vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok
a szolgák.
Lk 12,35-38