2017. október 23. – Hétfő

„Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete”.

A XXI. század emberének talán a legnagyobb rákfenéje a kapzsiság. Sajnos a legtöbb bűnt, bűnnek érezzük és a lelkiismeretünk is megszólal ha a harag, a gyűlölet, a bujaság vagy a torkosság bűnébe esünk. Tény, hogy ezeknek a bűnöknek következményét is megtapasztalja az ember, beteg lesz, vagy bezárják, de a kapzsiság bűnét nem érezzük rossznak, sőt  a ma embere erényt is kovácsolt a beteges mohóságból. A ma embere számára, ha a második, harmadik házat, autót is vásárolja az nem bűn, hanem életrevalóság, ügyesség, talpraesettség! Tudósaink mondhatnak bármit a globális felmelegedésről, a földünk kirablásáról vagy arról, hogy a harmadik világban gyermekek munkaerejét kihasználva gyártatják a használati cikkeket, mindegy, mert mindenki vásárol, gyűjt, bevásárló központban tolong, anyagi javakat halmoz korlátokat nem ismerve.

Emeljük tekintetünket és tanuljunk a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki azt mondja magáról, hogy az ég madarainak van fészke, a rókának van odúja, de az ember fiának nincs ahova a fejét lehajtsa. Számomra jó hallani az evangélium felszabadító gondolatait: “Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek – mennyei Atyátok táplálja őket… Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja, s ahol betörnek és ellopják a tolvajok! A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol nem rágja moly és nem marja rozsda, s ahol nem törnek be és nem lopják el a tolvajok! Ahol a kincsed, ott a szíved is.” Máté 6-19

Isten azt akarja, hogy a mindennapi kenyerünk bőségben meglegyen, de szívünk szabad legyen a harácsoló kapzsiságtól, mely nem csak lehúz, de el is rabolja életünket, pókhálós múzeum őri, takarító személyzeti állásba kényszerít!

Vessük le rabláncainkat, még ha azok aranyból is volnának, és Isten gyermekeinek szabadságáért imádkozva, mondjunk határozott nemet a kapzsiságra!!
Szeretettel, Csaba t.

——

Abban az időben, amikor Jézus tanított, valaki megszólalt a sokaságból: „Mester, szólj testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!” Ő így válaszolt neki: „Ember, ki hatalmazott fel engem, hogy bírátok legyek, és elosszam örökségteket?” Majd a tömeghez fordult: „Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete”.
Példabeszédet is mondott nekik: „Egy gazdag embernek a földje bőséges termést hozott, így okoskodott magában: Mit tegyek? Nincs hová gyűjtenem a termésemet. Tudom már, mit teszek: lebontom csűreimet és nagyobbakat építek, oda gyűjtöm majd a termést és minden vagyonomat. Aztán majd elégedetten mondom magamnak: Ember, van elég vagyonod, eltart sok évig. Pihenj, egyél, igyál, és élvezd az életet! Ám az Isten így szólt hozzá: Esztelen, még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit szereztél? Így jár az, aki kincset gyűjt magának, ahelyett hogy Istenben gazdagodnék!”

Lk 12,13-21