Kemény beszéd

2017. október 19. – Csütörtök

 
Kemény beszéd! Isten az ószövetség prófétáitól elvárja, hogy ültessenek, s romboljanak, szavuk legyen kétélú kard! Az ószövetség udvari papjai mindig azt modták, amit az uralkodó hallani akart. Illés, Jeremiás, Izaiás és a többi próféta nagyon kemény hangon szólt kora emberének. 
 
Jézus Istenként nagyon világosan látja, hogy a bűn zsoldja a halál. Tudja, hogy a képmutatás, a farizeusi magatartás, a félmegoldások, ami igazából az önzést, a kapzsiságot, a hatalomvágyat takarja, puszulásba viszi az Ő népét. És éppen ezért meszelt síroknak nevezi nyíltan, szemtől-szembe kortársai egy részét. Mint Isten, látja Jeruzsálem vesztét, látja, hogy kő-kövön nem marad és ezt kortársainak őszintén, keményen el is mondja, mert szeretné, ha az emberek megtérnének!!
 
A nagy kérdés, ami bennem van, hogy Jézus Krisztus hogy nem tudta megállítani saját népének szabadesését? Virágvasárnapján, vagy akár Nagypénteken a nép miért nem választotta őt, az igazat, a jót, miért Barabás mellett döntöttek? És, ha Jézusnak, Isten fiának nem sikerült megtérésre rávennie az ő népét, vajon nekem sikerül-e, nekünk sikerül-e a XXI. század emberét letéríteni az önzés, a kapzsiság, a mások eltiprásának útjáról? Mennyi esélyünk van a XXI. század “Herodeseit”, “Pilátusait” korunk “főtanácsát” rávenni a szeretet, az irgalom mellett való döntésre? 
 
Egy dolgot tudok: nem szabad letérnünk a szeretet útjáról! És, ha netalán bombák is potyognának az égből, akkor is fennhangon, Isten irgalmáról és a szeretet végső győzelméről kellene prádikálnom!
 
Szeretettel: Csaba testvér
—————

Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat: „Jaj nektek, akik síremléket építetek azoknak a prófétáknak, akiket a ti atyáitok megöltek! Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeslitek atyáitok cselekedeteit, és egyetértetek velük: azok megölték őket, ti meg sírt készítetek nekik. Nem hiába mondja Isten bölcsessége: Prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk. Némelyeket közülük megölnek, másokat üldözni fognak. E nemzedéknek számot kell adnia minden próféta véréről, amelyet kiontottak a világ kezdetétől, Ábel vérétől egészen Zakariás véréig, akit az oltár és a templomépület között megöltek. Igenis, mondom nektek: felelősségre vonják mindezért ezt a nemzedéket. Jaj nektek, törvénytudók! Lefoglaltátok a tudás kulcsát. Magatok nem mentetek be vele, az odaigyekvőket pedig megakadályozzátok.” Amikor ezeket elmondta nekik, az írástudók és a farizeusok nagy felháborodásukban különféle kérdésekkel kezdték faggatni. Azon fondorkodtak, hogy rajtakapják valami olyan kijelentésén, amellyel vádolhatják.

Lk 11,47-54