2017 október 16. – Hétfő

Miért olyan nehéz megtérni, a rosszat, a bűnt eltaszítani és gyermeki bizalommal a jó Isten tenyerébe simulni? Miért nem a szeretet, a jóság, az irgalom útján járunk, nyugodt megfontoltsággal, a bölcsesség lámpásának a fényében, jótestvérekként? Talán azért mert  ott van bennünk a kíváncsiság, mely olyan utakra is rávezet, amelyen semmi keresnivalónk, aztán a konok dac, a kemény makacsság, hogy mi csak azért is megmutatjuk, hogy nekünk van igazunk, s végül a szégyen érzet, nem merjük bevallani magunk előtt sem, hogy tévedtünk, hogy rósz úton indultunk el!! 
 
Alázattal kérem Uram a magam és a testvéreim számára is a megtérés kegyelmét, mert ha te, Megváltónk nem segítesz, akkor elveszünk, a mi nemzedékünk is elpusztul a bűneiben!! Küldj hozzánk Jónásokat, prófétákat, hogy megtérjünk, hogy Dél királynője példájára az igazságot keresve Rád találjunk!
 
Szeretettel, Csaba t. 
—-

Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás.” 

Lk 11,29-32