2017. október 14. – Szombat

Milyen szép, szoros, személyes kapcsolat lehetett Jézus és Mária között?! Milyen jó Jézus szájából hallani, hogy akár neked, nekem is lehet olyan mély, meghatározó, örömteli kapcsolatom vele, ha meghallgatom és megtartom Isten szavát!! Igen, Jézus Krisztus meghívott mindannyiunkat a Szentháromság belső életébe, nagycsaládjába, oda, hol nincs első és utolsó vendég, hol minden embernek meg van a helye Teremtőnk jobbján!!
 
Az élő reményben, mely hiszem, hogy nem csal meg, Csaba t. 
—–

Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből: „Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált!” Erre ő így válaszolt: „És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják!”

Lk 11,27-28