Október 11. – Szerda

„Uram, taníts meg minket imádkozni..” Lk 11,1 
A hal hazája a mély víz, a tenger! A madár otthona a kék ég! Az ember életeleme a szeretet! Ahhoz, hogy egészséges felnőttek legyünk, fontos, hogy gyermekkorunkban drága szüleink figyelmében, szeretetében fürödve, megszülessen bennünk a világ iránt egy ősbizalom! Ugyanúgy a lelki előrehaladásunk, istengyermeki életünk kiteljesedéséhez szükséges, hogy megtapasztaljuk teremtő Istenünk irántunk való végtelen szeretetét, jóságát. Isten áldott jelenlétében, a szentségimádás párbeszédében tapasztalhatjuk meg a feltétel nélküli elfogadást, azt a határtalan irgalmas jóságot, mely atyai gyöngédséggel átölel és vezet a mindennapokban! Csak a csendben születik meg az imádság ez a szent párbeszéd, mely minden élet forrása!! 
Isten a szeretet! A hal a tengerben, a madár a szelek szárnyán, mi emberek, Istenünk mindenütt jelenlevő szeretet erőterében elmerülve élhetünk boldogan.
Csaba t.
—–

Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát; Ekkor egyik tanítványa arra kérte: „Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait.” Jézus erre így szólt hozzájuk: „Amikor imádkoztok, ezt mondjátok:
Atyánk! Szenteltessék meg a te neved.
Jöjjön el a te országod.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
Bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek.
És ne vígy minket kísértésbe.”

Lk 11,1-4