2017 október 7. – Szombat, Rózsafüzér Királynője

Jó dolog elindulni a tanítványok, az apostolok útján és alázattal, bölcs szeretettel jóra inteni a gyermekeket, fiatalokat, felnőtteket! Egészen biztos, hogy csodálatos egy ember testét meggyógyítani a kórházban, vagy valami igaz, bölcs dologra az iskolákban megtanítani a diákokat, de annál semmi sem örömtelibb, mint egy embert jósággal talpra állítani, segíteni, hogy örömmel felismerje istengyermeki méltóságát! Csodálatos élmény számomra egy – egy embert felszabadítani a félelem, a kishitűség, a lustaság, a bűn rabigájából, és szelíd jósággal rásegíteni a tevékeny irgalmas szeretet útjára! 

 
Menj!! Onnan ahol éppen vagy indulj el! Ha családra vágysz, válaszd ki szíved szerelmét, építsd meg otthonod, és drága pároddal, határtalan boldogságodat oszd meg nap mint nap a  szerelmetek gyümölcseivel, a kedves gyermekeiddel! Ha Isten hív, merd vállalni hivatásodat, ne kicsinységed miatt aggódj, hanem indulj el! Légy apostol, Krisztus bátor hírnöke a világban, s az Úr örömében felujjong botladozó erőfeszítésedet látva! Isten nem a tökéleteseket választotta ki ezelőtt kétezer évvel sem, hanem pont olyan embereket mind te, bízzál Megváltódban, elég hatalmas ahhoz, hogy jóvégre vigye azt amit benned, s általad elkezdett!! 
 
Szeretettel, Csaba t. 
 
Kép: Zarándok úton kedves kollégám Ernő és az ő drága leánya!
—————–

A hetvenkét tanítvány, akiket Jézus az evangélium hirdetésére küldött, nagy örömmel tért vissza. „Uram – mondták Jézusnak –, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk.” Ő így válaszolt: „Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek: Semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.”
Abban az órában Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: „Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mivel elrejtetted ezeket a bölcsek és az okosak elől, és feltártad az egyszerűeknek, így van ez, Atyám, mert így tetszett neked. Az Atya mindent átadott nekem. Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.” Jézus azután tanítványaihoz fordult, és így szólt: „Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek: Sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta; szerette volna hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.” 

Lk 10,17-24

IMG_8697_2