2017. október 6. – Péntek

 “Aki titeket hallgat, engem hallgat; és aki titeket megvet, engem vet meg.” Lk 10 16 Jézus Krisztus ezeket a sorokat az apostolainak mondta, és az apostolok utódainak, a püspököknek és nem csak mondta, hanem ma is mondja a mi püspökeinknek, és az ők vezetőjének Ferenc pápának!! Mi szerzetesek éppen ezért is vesszük komolyan a szent Engedelmesség fogadalmát!!  Nem kell sokat gondolkodnom, hogy kinek van igaza, mindig is az elöljárómnak van igaza! Szent Ferenccel bátran vallom:   „Azután egyházi rendjükre való tekintettel olyan határtalan bizalmat adott nekem az Úr és ad szüntelenül papjai iránt, kik a római Szentegyház szabályai szerint élnek, hogy még ha üldöznének, akkor is csak hozzájuk menekülnék… És úgy akarom tisztelni, szeretni és becsülni őket és a többieket, mint uraimat. És nem akarom észrevenni rajtuk a bűnt, mivel Isten Fiát szemlélem bennük, s ezért uraim ők. És ezt azért teszem, mert Isten magasságbeli Fiából testi szemeimmel itt e földön semmi mást nem látok, mint szentséges testét és szentséges vérét; ezt pedig ők érintik kezükkel és másoknak is ők szolgáltatják ki.” Végrendeletében (7-10):
 
Szeretettel, Csaba t. 
 
——-
 

Jézus egy alkalommal így szólt tanítványai előtt: „Jaj, neked, Korozain! Jaj, neked, Betszaida! Ha a pogány Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már rég szőrzsákban és hamuban tartottak volna bűnbánatot. Ezért Tirusznak és Szidonnak tűrhetőbb sorsa lesz az ítéleten, mint nektek. És te Kafarnaum? Vajon az égig emelkedel? Egészen az alvilágig fogsz süllyedni.” Majd így folytatta: „Aki titeket hallgat, engem hallgat; és aki titeket megvet, engem vet meg. Aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki küldött engem.” 

Lk 10,13-16

16387100_1782993685059420_4669703199788895258_n