2017. október 3. – Kedd

Szent Ferenc atyánk ünnepére készülve, nagy-nagy szeretettel köszöntelek. Tudjátok, többek javaslatára úgy döntöttünk, hogy 2018-at, a Szent Ferenc Alapítvány működésének 25. évét, mint Szent Ferenc esztendejét szeretnénk megünnepelni. Ezt a döntést nem csak azért hoztuk, hogy ezáltal is tisztelegjünk alapítványunk névadó szentje előtt, hanem mert úgy érezzük, hogy Szent Ferenc lelkisége volt az az aranyfedezet, amivel 25 évvel ezelőtt elindultunk, és azt szeretnénk, hogy az általa kitaposott jókedvű, vidám evangéliumi úton haladjunk továbbra is.

Assisi bűnbánó kisebb testvére,- ahogy Celanoi Tamás is leírja, halálára készülve, társainak azt mondta, hogy ne szomorkodjanak miatta, hanem “hangos énekszóval dicsérjék az Istent, énekeljék el,  a középkor legszebb költeményét, a Naphimnuszt. Ebben a csodálatos költeményben, Szent Ferenc fentről lefelé, a drága Naptól a halál testvérig, mindent felszólít, hogy dicsérjék az Urat. Minden teremtményről csupa jót mond, dicséri a Napot, a szelet, vízhúgocskánkat, és az embert is megszólítja. Szent Ferenc nem az ember nagyságát, bölcsességét, erejét említi meg, hanem megbocsájtó jóságát, békességes türelmét, mert ezek az erények tehetik a földi életet a mennyország előcsarnokává:

“Áldott légy, Uram, minden emberért,
Ki szerelmedért másnak megbocsát,
aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, kik tűrnek békességgel,
Mert Tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.”

Nagyon szép a mai evangélium is, a mi Urunkat nem fogadják be az egyik faluba, tanítványai megharagudnak és azt kérdik: “Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket? De ő hozzájuk fordult és megfeddte őket: Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse.” Majd utána a fáradt tanítványaival, megalázva tovább megy, és egy másik faluba szálltak meg! Mennyire vagyok béketűrő? Magamnak, társaimnak, a gyermekeknek tudok megbocsájtani? Milyen jó lenne ha letudnám rakni azokat a terheket, amelyek lehúznak, vádaskodással, ítélettel szennyezik a szívem. 

Arra kérlek, hogy kezdjük Szent Ferenc atyánk ünnepét, szívből való kiengesztelődéssel.  Bocsájtsunk meg egymásnak, és Szent Ferenc atyánktól ajándékba kérjük a béketűrés kegyelmét ezen a nagy ünnepen!!

Szeretettel, Csaba t. 

—————————————

Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket? De ő hozzájuk fordult és megfeddte őket: Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse. Ezután másik faluba mentek. 

Lk 9,51-56