Oltáriszentség Testvériség

Irakban, a szétlőtt katolikus templomokban döbbentem rá, hogy mennyire kicsik, sebezhetőek, esendőek vagyunk. A sok fájdalmat, pusztítást, bűnt látva, szinte akaratom ellenére mentem az oltárhoz a tabernákulum közelébe, és kerestem Krisztus vigasztaló, bátorító, óvó szentségi jelenlétét. Jézus Krisztus maga mondta sírva: “Hányszor akartalak összegyűjteni, mint kotló a csibéit, de Ti nem akartátok!”Szívembe Isten vágyat öntött, hogy léte hozzuk az Oltáriszentség Testvériségét. Egy olyan közösséget, melynek tagjai vigaszt, bátorítást az Oltáriszentségből akarnak meríteni, de ugyanakkor imádságos szeretettel saját maguk és a világ bűneiért engesztelni is szeretnék az értünk kereszthalált vállalt Megváltót. A testvériség nyitott mindenki számára, aki vállalja, hogy imádságos szeretettel, Isten parancsai szerinti élettel, s heti minimum egy óra szentségimádással éli életét.,,Szívembe Isten vágyat öntött, hogy létrehozzuk az Oltáriszentség Testvériségét. Egy olyan közösséget, melynek tagjai vigaszt, bátorítást az Oltáriszentségből akarnak meríteni, de ugyanakkor imádságos szeretettel saját maguk és a világ bűneiért engesztelni is szeretnék az értünk kereszthalált vállalt Megváltót. A testvériség nyitott mindenki számára, aki vállalja, hogy imádságos szeretettel, Isten parancsai szerinti élettel, s heti minimum egy óra szentségimádással éli életét.Szívembe Isten vágyat öntött, hogy létrehozzuk az Oltáriszentség Testvériségét. Egy olyan közösséget, melynek tagjai vigaszt, bátorítást az Oltáriszentségből akarnak meríteni, de ugyanakkor imádságos szeretettel saját maguk és a világ bűneiért engesztelni is szeretnék az értünk kereszthalált vállalt Megváltót. A testvériség nyitott mindenki számára, aki vállalja, hogy imádságos szeretettel, Isten parancsai szerinti élettel, s heti minimum egy óra szentségimádással éli életét.
Az Oltáriszentség körül létrejövő testvériség tagjai számára létrehoztunk az interneten egy fórumot, egy örökös szentségimádást vállaló közösséget. A www.magnificat.ro oldal közepén található a 2020-as Budapesti Eucharisztikus Kongresszus logója, amennyiben valaki szeretne bekapcsolódni a testvériség munkájába. Itt jelentkezhet, jelezheti az űrlapon, hogy hol, mikor, hány órától vállal szentségimádást. Az általa kért imaszándékot is jelezheti. Így az űrlapon megjelenik az ő általa beírt órában és napon egy piros szív, melyre ha rákattint, megjelennek az ő adatai, de ugyanígy megnézhető mások piros szívecskéje által, hogy előtte, utána kik térdelnek a maguk városába, ugyanazon szentségi színekben jelenlévő Megváltónk színe elé.
Többfelé a Kárpát-medencében már tartottunk találkozókat, az örökös szentségimádást vállaló testvéreinknek. Október 10-én Csobánkán szeretnénk egy 24 órás szentségimádást tartani! Október 9-én, hétfőn este szeretettel várjuk a Csobánkai Élet Házában mindazokat, akik szeretnének velem együtt fizikailag is bekapcsolódni közös imádságunkba. Este 22.00 órakor tartanánk egy szentmisét, utána kitennénk az Oltáriszentséget és Isten jelenlétében töltenénk a következő napot. Természetesen nagy-nagy szeretettel várjuk és hívjuk mindazokat, akik szeretnének velünk tartani akár egy órára is az Istent engesztelő, dicsőítő együttlétünkre. Szálláshelyet is tudunk biztosítani azoknak, akik velünk tartanak!

Szeretettel hívlak, várlak! Gyertek, tárjuk ki a szívünk ajtaján kopogtató Úr Jézus Krisztus előtt  életünket, hagyjuk, hogy szentségi jelenlétével megérintsen, kegyelmeivel betöltsön, jóságával vezessen a mindennapokban, a csodák földjén.

Szeretettel, Csaba t.
IMG_8344