2017. szeptember 20. – Szerda

 Miért olyan nehéz megtérni? Miért tudtak Jónás korában Ninive lakói megtérni, és megszabadulni a bűn zsoldjától? Jeremiás korában Izrael miért nem tudott a próféta szavára megtérni, s miért pusztult el ellensége kardjától? Jézus isteni szavára oly sokan megtértek, de nagyon sokan bűnükbe ragadva azt mondták: “Nézd a falánk és borissza embert, a vámosok és a bűnösök barátját!” Lk 7, 35
 
Nekem sikerült megtérnem!? Döntéseimben a szeretet, a jóság, az irgalom vezet? Vagy a gonosz, a halálba vezető hét főbűn: kevélység (büszkeség), kapzsiságbujaságirigységfalánkságharag és lustaság (jóra való restség).
 
A gonosz, a mesterhalász a horogra bármit is akaszt, az kísértés, állj ellen, mert itt te vagy a préda, s örök életed a tét!!
 
Térj meg, szabadítsd fel magadat a bűn uralma alól!! Csaba t. 
 
Kép: Zarándok úton
—-

Egy alkalommal Jézus így szólt a néphez: “Kihez hasonlítsam e nemzedék
fiait? Kihez is hasonlítanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek,
akik így kiáltoznak egymáshoz:
“Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok.”
Eljött Keresztelő János: kenyeret nem eszik, bort nem iszik. Erre azt
mondjátok: “Ördöge van.” Eljött az Emberfia, eszik és iszik. Erre meg
azt mondjátok: “Nézd a falánk és borissza embert, a vámosok és a
bűnösök barátját!” Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták.”
Lk 7,31-35
IMG_8567