Matt Talbot (1856 – 1925)

http://www.magyarkurir.hu/hirek/reszeges-volt-es-most-uton-van-szentte-avatas-fele

 
Lám-lám van itt van egy sikeres újratervezés!! Miért ne sikerülne nekem, neked felállni és mindent átgondolva, alázatosan bűnbánatot tartva a helyes útra lépni?  Az alkohol, a bűn, a kárhozat útja, a szenvedés útja, miért mennék rajta tovább, mikor rád is vár az istengyermekeinek szabad, örömteli, boldog élete!! Ne habozzál, járható a Matt Talbot útja, erre a diadalmas  útra a kapu e sokat szenvedett léleknek egy őszinte szentgyónás volt! Bűnbánattal Jézus Krisztus elé állt, és Isten ki nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen, megajándékozta őt az újrakezdés kegyelmével!! Ne mérlegeljük a bűneinket, bármekkorák is lennének, Isten ugyanazzal a végtelen szeretettel megbocsájt és megajándékoz egy emberhez méltó, örömteli, boldog élettel!! 
 
Szeretettel imádkozom Matt Talbot, az alkoholisták, a szenvedélybetegek védőszentje könyörögj érettünk!!
Az újjászületés kegyelmében bízva, Csaba t.
——
Matthew Talbot (1856. május 2. – 1925. június 7.) egy munkásosztálybeli ír család második gyermeke volt a tizenkettőből. Az akkori Dublinban sem munkához, sem ennivalóhoz nem volt könnyű hozzájutni, a család állandó létbizonytalanságban élt; Matt csak hébe-hóba járt iskolába, végül végleg otthagyta, és munkát vállalt.

Először egy borkereskedőnek dolgozott, ahol az áru kóstolgatása hamar átcsapott alkoholizmusba. Tizenhárom éves korára már egész élete az ivásról szólt. Minden keresetét alkoholra költötte, még a cipőjét is zálogba adta, hogy italhoz jusson. Apja megverte, és ráparancsolt, hogy változtasson munkahelyet, azonban már késő volt. Az alkohol rabságába esett, és apja maga is nagyon jól tudta: nem fogja egykönnyen elereszteni.

Matt viszont nem is akarta, hogy eleressze. Inni akart. És csak inni. Barátai később úgy emlékeztek vissza erre az időszakra, hogy Mattet kizárólag az ivás érdekelte, nem ment velük sem táncmulatságokba, sem iskolai rendezvényekre – viszont az italért bármire képes volt. Tizenöt esztendeig kéregetett, kölcsönkért, lopott, csak hogy ki tudja elégíteni függőségét – egyszer még egy vak koldus hegedűjét is képes volt ellopni, hogy eladhassa, és italhoz jusson.

Mindenki lemondott róla – csak a kegyelemmel nem számoltak.

Huszonnyolc éves korában egyszer csak rádöbbent, milyen hamis a boldogsága, milyen hamisak a barátságnak hitt kapcsolatok az életében. Pár napig nem ment munkába, pénzét már elitta, s a kocsma ajtajánál álldogált, hiába várva, hogy valamelyik ivócimborája meghívja egy italra. Ekkor döbbent rá élete ürességére.

Viszolyogni kezdett magától és a barátaitól is; hazament, alaposan meglepve anyját, aki nem szokott hozzá, hogy a fia ilyen korán – és józanul térjen haza. Vacsora után bejelentette, meg akarja fogadni, hogy nem iszik többet. Édesanyja, nem megalapozatlan pesszimizmussal, azt javasolta, csak akkor tegyen ilyen fogadalmat, ha tényleg meg akarja tartani.

Matt szívét azonban valóban megragadta valami – először a saját nyomorúsága, aztán a bűnbánat, majd hamarosan a szeretet. Hosszú évek után először meggyónt, és újra a szentségekhez járult. Először csak három hónapra ígérte meg, hogy józan marad, majd hat hónapra, végül egy egész életre. Kemény, kétkezi munkát végzett, és a szegényeknek adta azt a pénzt, amit azelőtt italra költött volna. Mindennap ment misére, egyszerűen élt, s szigorú volt magához a vezeklésben. Belépett a ferences harmadrendbe. Megtanult olvasni, hogy tanulmányozni tudja a Bibliát és a szentek életét. És ami legfontosabb: soha többé nem ivott egy csepp alkoholt sem.

Mindig alkoholbeteg maradt; a kísértéstől nem szabadult meg. Absztinens évei kezdetén úgy döntött, soha nem visz magával pénzt, mert túl nagy volt a kísértés, hogy betérjen egy kocsmába, és igyon egy korsó sört. Munka után, mikor a barátai inni mentek, ő a templom felé indult; ha nem töltötte volna ki az idejét valamivel, visszaesett volna, tisztában volt vele. „Soha ne ítélj meg túl szigorúan valakit, aki nem tud leszokni – mondta egyszer. – Épp olyan nehéz leszokni az ivásról, mint a halottakat feltámasztani. De mindkettő lehetséges, és Urunk számára nem is nehéz. Csak rá kell hagyatkoznunk.”

69 esztendős korában, Szentháromság vasárnapján éppen lassacskán ballagott a templom felé, misére ment. A több évtizedes kemény munkától elgyötört teste felmondta a szolgálatot, szívrohamot kapott. Úgy halt meg, ahogy élt: egyszerűségben és ismeretlenségben. Azonban aznap indult el a dicsőség felé.