2017. szeptember 13. – Szerda

2017. szeptember 13. – Szerda

Azon gondolkodom, hogy mi történne, ha az érsekatyánk a papjainak, vagy akár én a kollégáimnak elmondanám fizetés napján pénz helyett ezt a beszédet? Egészen biztos, hogy nem értenénk meg, gondolom, hogy az apostolok is csak húzták a vállukat, mikor meghallották ezt a különleges munkaköri leírást!! 
 
Szegénység? Éhezés? Sírás? Gyűlölet, megvetés, rágalom? Ez lenne a fizetség?! A tetejében mindezt nem csak el kell tűrni, hanem még örvendeni, ujjongani is kell neki!? 
 
Igen, meredek  Krisztus útja, első látásra járhatatlannak is tűnik! Keskeny az a kapu melyen be lehet lépni Isten színe elé! Ne torpanjunk meg, mert ha elindulunk élő hittel minden megváltozik akárcsak Szent Ferenc atyánk élete a leprással való találkozás által: „… míg bűnökben éltem, nagyon keserű volt számomra a leprások látása… az Úr vezérelt közéjük, és én irgalmasságot cselekedtem velük. És amikor eltávoztam tőlük,az, ami előbb keserű volt számomra, átváltozott testem és lelkem édességére”. (Végr.)
 
Bizalommal lépjünk rá Jézus Krisztus által mutatott útra, mert más név alatt, más úton nem juthatunk célba, nem nyerhetjük el az üdvösséget!!
Szeretettel, Csaba t. 
 
Kép: Egyúton, zarándok úton az árva gyermekekkel….

Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, tanítványaira
emelte tekintetét, és így szólt: “Boldogok vagytok, ti, szegények, mert
tiétek az Isten országa.
Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek.
Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul.
Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és
megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik
az Emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok,
mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal.
De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat.
Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok.
Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok!
Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáik is így tettek
a hamis prófétákkal.”
Lk 6,20-26

IMG_8319.jpg