Segítő Szűz Mária

Mária, Keresztények Segítsége
Könyörögj érettünk!!
Az id. Lucas Cranach által 1537-ben festett és ma Innsbruckban található Mariahilf-kép másolatai az egész Habsburg Birodalomban elterjedtek. Az 1627-ben készült passaui másolat különleges jelentőségre tett szert Bécs 1683. évi ostromakor. A Passauba menekült I. Lipót császár naponta elzarándokolt a közeli Kapuzinerbergre, hogy a kép előtt könyörögjön birodalmáért. Az 1683. szeptember 12-i bécsi győzelmet Szűz Máriának, a „Keresztények Segítségének” tulajdonították. A győzelemért hálából a császár felépíttette Bécsben a Mariahilf templomot, melynek oltárára a passaui kép másolatát helyezték, XI. Ince pápa pedig elrendelte szeptember 12-ére Mária neve ünnepét. A hálaünnepségen, melyet maga Lipót császár rendelt el, a passaui Mariahilf ikonográfiai típusa törökverő és dinasztikus szimbólummá vált. A meginduló törökellenes felszabadító háborúk, majd ezt követően a német lakosság betelepítése következtében a kegyképnek számos másolata jutott Magyarországra. Magyarországon a pestist sokan a török megszállás következményének vélték, amelyre csak a törökverő Segítő Mária nyújthatott orvosságot. A pestises években számos Segítő Mária-oltárt és oszlopot állítottak. Ebbe a körbe tartozik a szászsebesi városi múzeumban őrzött 18. századi barokk dombormű. A dombormű hátoldalán részben olvasható, magyar felirat arra enged következtetni, hogy a kő másodlagos felhasználásával készült a dombormű.
Tüskés Anna @ 2017.03.21. 19:08 (17.03.21.)