2017. szeptember 12

2017. szeptember 12. – Kedd, Szűz Mária szent neve

Jézus Krisztus vajon miért gyűjtött apostolokat, tanítványokat?? Miért küldte az evangélium örömhírével a Világba? Miért kéri, hogy legyünk tökéletesek, amint a mi mennyei Atyánk? 

Azért mert bízik bennünk! Megváltónk látja azt a mérhetetlenül sok szenvedést, mi a világban van, mit sajnos sokszor mi okozunk egymásnak, és megvan győződve, hogy képesek vagyunk, a felénk nyúló áldó kezét megfogni, és együtt egy jobb, lakhatóbb, békés világot építeni, hol mindannyian otthon érezhetjük magunkat!! Hatalmas feladat, mely kétezer évvel ezelőtt kezdődött, s mely nem ért véget! Ne szidjuk a világot és benne egymást, ne sopánkodjunk, hogy itt a világ vége, hanem álljunk mi is bizalommal, élő hittel az apostolokat gyűjtő Jézus mellé! Urunk kétezer évvel ezelőtt, az akkori bajokat látva, nem világvégét kiállt, nem Ő hanem Pilátus mossa magatehetetlenül a kezét, a mi Megváltónk, a remény, a “van megoldás” szószolója, ezért nekünk is ott a helyünk mellette!!

Szeretettel hívlak, gyere legyünk Jézus Krisztus apostolai!! Csaba t.

Kép: a dévai gyerekek bevetésre készen!

——–

Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten
imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott
közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit
Péternek is hívott, és testvérét, Andrást; Jakabot és Jánost, Fülöpöt
és Bertalant, Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát és a buzgó Simont;
Júdást, Jakab fiát, továbbá karióti Júdást, aki később elárulta őt.
Azután lement velük, és egy sík mezőn megállt. Ott nagy csoport
tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül Júdeából,
Jeruzsálemből, Tirusz és Szidon tengerparti vidékéről. Ezek azért
gyűltek össze, hogy hallgassák őt, és gyógyulást nyerjenek
betegségükből. Meggyógyultak azok is, akiket tisztátalan lelkek
gyötörtek. Az egész tömeg érinteni akarta őt, mert erő áradt ki belőle,
és mindenkit meggyógyított.
Lk 6,12-19