2017. szeptember 5. – Kedd

A gonosz lélek azt szeretné, hogy mi mindent szürkének, csúfnak, rossznak lássunk, ő azt akarja, hogy mi ócsároljuk, szidjuk a mennyei Atyánk által teremtett szép világot, s ezért meg is tesz mindent!! Sajnos nagyon sok embert nemcsak a maga cinikus szürkeségével megfertőz, de a saját savanyú, mindent és mindenkit ócsárló szócsövévé is tesz! Ha nem vigyázunk vírushordozóvá, az örökös elégedetlenkedés, nyafogás gócpontjává válhatunk!!

Jézus Krisztus szépnek látja a világot, minden gond, baj, szenvedés ellenére! Ő még a kereszten, nagypénteken is jónak lát bennünket, ezért is kéri, hogy bocsássa meg a mi vétkünket a mennyei Atya, mert mi nem rosszak vagyunk, csak nem tudjuk, hogy mit cselekszünk!!
Nézem a csatolt képeket! Csodaszép a világ….. Isten remekművei gyönyörűek, csak mi nem vagyunk képesek megállni, figyelni, látni, észrevenni mindazt mi körülöttünk van, ragyog!! Hála és köszönet a művészeknek a képekért!! Próbáljuk meg mi is ilyen szépnek látni a világot, ilyen szépnek láttatni mindazt mi körülvesz bennünket!
Szeretettel, Csaba t.
—————————

 Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton
   ott tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma
   volt. Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember,
   aki így kiáltozott: “El innen! Mi dolgunk veled, názáreti Jézus? Azért
   jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje.” Jézus
   ráparancsolt: “Némulj el, és menj ki belőle!” Erre az ördög a földre
   sújtotta az embert, és kiment belőle, anélkül, hogy bajt okozott volna
   neki. Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt
   mondogatták: “Mi ez? Akkora hatalommal és erővel parancsol a
   tisztátalan lelkeknek, hogy kimennek a megszállottakból.” Ennek híre
   elterjedt az egész környéken.
   Lk 4,31-37