2017. augusztus 31. – Csütörtök

“Ki a hű és okos szolga..?” Mt 24, 45  Jó kérdést tesz fel maga Jézus Krisztus, izgalmas elgondolkozni rajta! 
 
Egész papi életemben azon fáradoztam, hogy bebizonyítsam, hogy Isten selejtet nem teremt! Igen, egy csodálatos világot teremtett az Isten, egyfelől a végtelen térben több mint egy milliárd galaxis, s mindenikben sok-sok milliárd nap ragyog, másfelől parányok parányánál is kisebb sejtek, molekulák, atomok, s ez alatt is ott vannak a tudósok álmélkodására, az ezeknél is is parányibb atomi részecskék, s mindezt Teremtőnk átszövi bölcs törvényekkel, életet teremtő kölcsönhatásokkal, melynek az álmélkodó, boldog gyermekei mi magunk vagyunk! Számomra Istent szolgálni hűségesen és okosan, egyetlen dolgot jelent: Uram nagyságát, mérhetetlen bölcsességét, kegyes jóságát hirdetni életemmel, minden szavammal, tettemmel, nap mint nap alázattal testvéreimnek mindezt tanúsítani, bebizonyítani!
 
Ki a hűtlen szolga? Aki szerető mennyei Atyánkról megfeledkezve, önmagát a középre állítva, gondolattal, szóval, cselekedetekkel megveti, elítéli, gyalázza, rongálja embertársát, Isten teremtette szép világunkat! Látom én is a sebeket, a gyűlölettől, kapzsiságtól, bűnös vágyaktól  eltorzult arcokat, de szelíd szóval, jóságos gyógyító szeretettel szeretném felszabadítani a testvéreimet az istengyermeki szabad, boldog életre! A bűn egy olyan ragályos betegség, rabság, mely eltorzítja az ember arcát, megnyomorítja a lelkét, pokollá teszi életét! Az ilyen embert nem legyőzni, elpusztítani kell, hanem gyógyítani, megszabadítani a rabságától! Fogjunk össze, bizonyítsuk egymásnak is be, sok türelemmel, szeretettel, hogy bár mindannyian gyilkos Saulok vagyunk, mégis is ott van bennünk Szent Pál, a szép szeretet himnusza, melyet ha életünkkel megfogalmazunk, kimondunk, akkor nem csak a világ, de mi magunk is boldogabbak leszünk, Jézus Krisztus szíve vágya szerinti Emberré válunk, és a Megváltónk állttal megígért Őrök élet a miénk lesz!
 
Szeretettel, Csaba t. 
………………..
Amikor Jézus a világ végéről beszélt, így szólt tanítványaihoz:
Virrasszatok, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. Mit gondoltok? Ki a hű és okos szolga, akit  gazdája háza népe fölé rendelt, hogy kellő időben élelmet adjon nekik?
Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a munkában talál. Bizony, mondom nektek: rábízza egész vagyonát. Ha azonban az a szolga gonosz, és azt mondja magában: “Késik a gazdám!”, aztán verni kezdi szolgatársait, és együtt eszik-iszik a részegeskedőkkel; s megjön ennek a szolgának ura azon a napon, amikor nem várja, és abban az órában, amikor nem is sejti, – ura kegyetlenül megbünteti, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott aztán sírás és fogcsikorgatás lesz.
Mt 24,42-51
20728700_1468023313273282_5132983661371635695_o