Ima a kereszt előtt

Szent Ferenc atyánk legszebb imádságának (Ima a kereszt előtt) elemzését osztom meg:

“Imádság a Keresztre feszített előtt”

Szeretettel, Portik Lukács Lóránd

 

Fölséges és dicsőséges Isten,

ragyogd be szívem sötétségét.

És adj nekem igaz hitet,

biztos reményt és tökéletes szeretetet,

érzéket és értelmet, Uram,

hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. Ámen.

 

 

 

Ima a kereszt előtt

–          1205/1206; 1206 eleje

–          Ferenc megtérése idején

–          népnyelvi, ó-itáliai nyelven fennmaradt imádság (ilyen csak a Naphimnusz, a Buzdítás a szegény úrnőknek)

–          oxfordi kézirat őrzi; latin megjegyzés: erről az imádságról készültek latin fordítások, hogy az egész földkerekség lelki épülésére legyen

–          vszleg. gyakorlat: Ferenc népnyelven mond/diktál, „írástudó” testvér összeállítja a latin változatot

–          helye Ferenc életében:

Már felhagyott a féktelen, bandavezér szereppel,

el-elvonul magányos helyekre

apjával szakított, se apja álma nem jött be, se a sajátja (lovag; hadifogság Perugiában)

tapasztalat a leprások között

életrajzok: betér a San Damianó-ba, a kereszt beszél hozzá

–          a San Damianó-i kereszt

2,1 X 1,3 m

szír-bizánci befolyás alatt, umbriai iskola

nem a szenvedő Krisztus, hanem a megdicsőült: áll és nem függ

a húsvéti misztériumot fejezi ki

a Szentháromság jelen a képen

–          életrajzíródalom: itt csoda történt, beszélt Jézus a keresztről, a festett szájával

2Cel 10, 3T 13; Bon még egy 3-as elbeszéléskeretet is ad a történetnek

–          ima: kérő – először a szív megvilágosodását, másodszor a 3 teológiai erény (patrisztikus párhuzam!)

–          Ferenc művei között a kérésre a Végr. tanúsága szerint választ is kapott (és az Úr … adott nekem)

párhuzamok más Ferenc-művekkel, zsoltárokkal!

 

Áldás Békesség!