2017. augusztus 25. – péntek

 Szeretet! Jézus Krisztus a szeretetet tette létünk alaptörvényévé, főparancsává! Az almafának a léte, értelme az alma, és ha nem hozza meg a gyümölcsét akkor fölöslegessé, céltalanná válik és kivágjuk! Mesterünk szerint azért létezünk, hogy szeressünk, szeressük elsősorban Urunkat Istenünket, és ugyancsak szeressük Teremtőnk drága alkotásait, a teremtményeket is! Jézus Krisztus akaratából a kereszténység a szeretet vallása! Természetesen a rációnak is nagyon fontos szerepe van, mert bölcsen, okosan kell egymást szeretnünk, hisz régi népi megfigyelésen alapszik, hogy a bölcsesség nélküli jóakarattal van a pokolra vezető út kikövezve! Az igazság is ott kell ragyogjon az életünkben, a szeretetünket mindig igazságba kell öltöztessük, mert a beteges majomszeretet nem válik a szeretet tárgyának a javára! Aztán az akaraterőnek is nagy szerepe van, mert kitartóan, jóban-rosszban kell egymást szeressük! Még a sportnak, a fizikai erőnek, a katonai összefogásnak is értelmet ad a szeretet, mert szeretetünk tárgyát embertársainkat, s az ők legfontosabb lételemét, az áldott békét meg kell védenem! Lehet folytatni, mert minden más emberi adottság, jó tulajdonság, képesség és készség nagyon fontos annak az embernek a tarisznyájában aki elindul és eredményesen haladni is akar a szeretet útján! Krisztus tanítása szerint, létünk értelme és célja a szeretet, mert Isten maga a szeretet! 
Kisebb testvéretek, Csaba t.  
 
Kép: Árva gyermekek, a támogatóikkal! E szép képen senki nem vérszerinti rokon, a szeretet az egyetlen kötelék, mely őket egy családdá teszi!

—–

Abban az időben: Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan  hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki:
“Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?” Jézus így válaszolt:
“Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.”
Mt 22,34-40