Szűz Mária Királynő

Boldogságos Szűz Mária Királynő – emléknap
Az ünnepet 1954-ben rendelte el XII. Piusz pápa.

—-

A Regina cæli verses magyar fordítása a párverssel és a könyörgéssel (SzVU [Ho] 205/ÉE 224):

Mennyek Királyné asszonya, – örülj, szép Szűz, alleluja, – mert kit méhedben hordozni – méltó voltál, alleluja,

amint megmondotta vala, – föltámadott, alleluja! – Imádd Istent, hogy lemossa – bűneinket, alleluja!

V. Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja. –

F. Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja.

Könyörögjünk! Istenünk, te egyszülött Fiadnak, Urunk, Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add, kérünk, hogy az ő szent Anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe. Krisztus, a mi Urunk által. 

F. Ámen.

Irakban, a közel 5000 embert befogadó menekült táborban, egy sátortemplom előtt áll a Mennyek Királyné asszonyának, Máriának a szobra. E helyen álló Mária szentély, a maga létével hirdeti, hogy a sok száz éve üldözött káld keresztények, Máriát tekintik az üldözések viharában is irányt mutató vezérlő csillaguknak! Velük együtt én is hiszem, hogy Mária élete, példája válasz mindarra, mitől a ma embere szenved, arra a mérhetetlen kapzsiságra, melytől fuldokol Európa, de korunk többi betegségére is, a terrorizmusra, a menekült áradásra, az önmagunkat feladó sodródásra, az elpuhult kényelemszeretetre, mindarra mi az emberiség sírját ássa!

Mária képes figyelni másokra, együtt tud “dolgozni” Istennel,  s az emberekkel! Mennyei édesanyánk közösségi lény, párbeszédet folytat az Isten angyalával, kérdez, elemez és dönt! Kimondott igenjéhez hűséges, betartja a szavát! Csodálatos az Erzsébettel való találkozása is. Pozitívan, jó kedvvel lép Erzsébet elé, akit átjár az öröm, még a “méhében a magzat is felujjong”. Hónapokig szolgál szeretettel, jósággal, vidáman, gyermekét szíve alatt hordozva!

Az Isten és az emberszeretet útja egyszerű út, mindannyiunk számára járható út! Merjünk elindulni Mária útján, és minden hihetetlenül gyorsan megváltozik!
Szeretettel, Csaba t.