2017. augusztus 22. – kedd

Mi célunk e földön? Identitásodat, hivatásodat keresed?? A gazdag ifjú is ezt tette, elment Jézushoz, és Jézus meg is hívta, hogy legyen a társa az evangélium hirdetésében, hogy Jézus mellett Isten áldásává váljon az ő élete!! Ismerős a szentírásból, a gazdag ifjú megtorpan, félénken visszavonul, mert a vagyon, a birtoklás, a fogyasztás, a hatalom számára fontosabb, mind az hogy Isten áldó keze legyen Jézus Krisztus által!! 

Nap mind nap ott állunk Krisztus mellett és ő hív, hogy vele, általa ott ahol élünk Isten drága ajándékai legyünk, áldássá váljunk testvéreink számára!! Szívem minden imádságos szeretetével biztatlak, bátorítlak, hogy merj a gazdag ifjú pályájáról letérni, merd megfogni Krisztus feléd nyúló kezét és merj áldást osztani, áldássá válni ott ahol élsz, ahol élned adatott!

Hitvallást teszek, áldást osztani, áldássá válni e földön a legszebb feladat, mit ember maga elő tűzhet!! Szeretettel, Csaba t.

—–
A gazdag ifjú távozása után Jézus így szólt tanítványaihoz: “Bizony,
mondom nektek: A gazdag nehezen jut be a mennyek országába. Újra mondom
nektek: Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak
bejutnia Isten országába.” Ennek hallatára a tanítványok igen
megdöbbentek, és azt kérdezték: “Hát akkor ki üdvözülhet?” Jézus rájuk
tekintett, és így szólt: “Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden
lehetséges.” Ekkor Péter megkérdezte: “Nézd, mi mindenünket elhagytuk,
és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk?” Jézus így válaszolt: “Bizony,
mondom nektek: ti, akik követtetek engem: a világ megújulásakor, amikor
az Emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele tizenkét
trónon, hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse felett. Sőt mindaz,
aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját,
gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök
életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, és az utolsókból elsők.”
Mt 19,23-30