2017. augusztus 16. – szerda

Vétkektől, bűnöktől szabdalt világunkban sebzetten vergődünk, sokszor fájdalmunkban egymást szidjuk, bántjuk, ott is ártunk, ahol csak jót kaptunk!! Oly sok szétvert, összetört lelket, családot láttam, és sajnos azt kell mondanom, hogy legtöbbször mi vagyunk a legnagyobb ellenségei önmagunknak! Igen, saját gondolatainkkal, tetteinkkel, cselekedeteinkkel okozzuk magunknak és környezetünknek azt az iszonyatos pusztítást, amitől szenvedünk!! Ha ápolatlan, mocskos a testünk vágyunk a fürdésre, és jólesik tisztán, szép ruhába öltözni! A legtöbb ember vágyik arra, hogy naponta megmossa a fogát, ápolja a testét és akkor kérdem én miért nem ápolom, gondozom a lelkemet is? Miért hurcolom magammal sokszor a fiatalkori bűneimet, azt a sok szennyet, mit akarva – akaratlanul összeszedek a világban!! Papjaink legfontosabb feladata a gyóntatás kellene legyen, a lelki újjászületés fürdőjében tisztára kellene mossák világunkat, mert bűn nélkül, Istengyermeki méltóságban élni jó, gyönyörűséges!! Merüljek alá a szentgyónás fürdőjébe, merjem magam Isten előtt vádolni, és az őszinte bűnbánat megtisztít, felemel, Istenem karjai közé vezet!
 
Hiszek az újrakezdés szentségében, a szentgyónás testet, lelket megtisztító erejében! Hiszem, hogy a boldogság felé vezető első lépés, a megtisztulásomat szolgáló töredelmes bűnbánat, bűneimmel való őszinte szembefordulása, s annak megvallása! Csaba t. 

—-

Jézus egy alkalommal így oktatta tanítványait: Ha testvéred vétkezik
ellened, menj, és figyelmeztesd őt négyszemközt! Ha hallgat rád,
megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy
vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a
dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének! Ha a
hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy
vámos.
Bizony, mondom nektek: Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a
mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is.
És bizony, mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a
földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten
vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
Mt 18,15-20

IMG_6324_3