2017 augusztus 13. – Évközi 19. vasárnap

A hatalomért sok ember mindent megtesz! Jézust a jóllakott, boldog emberek királlyá akarják tenni, és úgy tűnik, hogy az apostolainak is volna kedve az új kihívásokhoz, ezért a mester: “mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra!” Mt 14, 22
 
A mi mesterünk nem csak mondja, hogy aki közületek a legnagyobb akar lenni, az legyen mindanyiatok szolgája, hanem ő maga is visszautasítja a hatalmat és alázattal megmossa a tanítványai lábát! Milyen jó lenne, ha a Megváltónk e csodálatos tanítását, életpéldáját átelmélkednénk és felszabadulnánk nem csak a hatalom utáni mardosó vágytól, de még a folyamatos megfelelés, szinten maradás kényszerétől is! Legnagyobb méltóságunk, hogy Isten gyermekei vagyunk, a mennyország örökösei, milyen földi elismerés, cím, elismerés tudná mindezt megközelíteni!? Istentől szolgáló feladatot bátran vállaljak, de hatalmat ne kérjek az emberektől! Nem a szeretet nagy tettei, hanem a tettekben lévő nagy szeretet vezet Isten színe elé! 
Kisebb testvéretek, Csaba t.

——-

Amikor (a kenyérszaporítás után) a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, s ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket: “Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek!” Erre Péter odaszólt neki:
“Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen!” Ő azt mondta: “Jöjj!” Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott: “Ments meg, Uram!” Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: “Te kicsinyhitű, miért kételkedtél?” Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak: “Te valóban az Isten Fia vagy!” Mt 14,22-33

xxxxIMG_7064_2