2017. augusztus 6. – vasárnap

 2017. augusztus 6. – vasárnap, Urunk színeváltozása

“Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!”

Milyen jó, hogy Jézus megengedi, hogy valamelyest belelássunk a Szentháromság belső életébe! A Tábor hegyén, Megváltónk felfedte a mennyei Atyával való élő személyes kapcsolatát!! Mindannyiunk számára nagy példa az a végtelen szeretet, bizalom, ragaszkodás amely összeköti a Szentháromságos egy Isten, személyeit!!

Nagy boldogság amiért Jézus Krisztusban a jó Isten, megszólít, hív, vezet, magával ragad!! Örvendjünk azért, hogy ilyen lendületes, bátor, még a legbensőbb életét is megosztó, csodálatos Megváltónk van!! Őt hallgassátok!! Szeretettel, Csaba t. 
 
Kép: Lóránd testvér fent a szécsényi hegyekben
—————–

Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét,
Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott
előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító
fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés:
Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: “Uram, jó nekünk
itt lennünk! Ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet,
Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Még beszélt, amikor íme, fényes
felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: “Ez az én
szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!” Ennek hallatára
a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament
hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: “Keljetek fel és ne
féljetek!” Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust
egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: “Senkinek se
szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!”
Mt 17,1-9

IMG_7026