Próféták után kiált a világ!

Próféták után kiált a világ, olyan emberek után, kiknek az életében az ég a földdel összeér! Nagyon sok nagyszerű tudós, művész, értékes ember van, az ők meglátásaik, alkotásaik mind – mind nagyra becsültek, iránymutatóak, de mi olyanok szavára várunk, kiknek megadatott általtörni a mulandó, földi porszem határait, és beletekinteni Isten drága, örök birodalmába, a végtelen jóság és szeretet világába! Igen, a természetfölötti világ hírnökeire, hiteles tanúira vágyunk, ezért olyan fontosak számunkra az Isten által megszólított emberek tanúságtétele, még akkor is, ha ezek az ég bizalmát elnyert emberek egyszerű, tanulatlan gyermekek is! Igen, fontos sok-sok millió ember számára a lourdesi, a fatimai, a medjugorjei vagy az erdélyi, szőkefalvi jelenések! Mert itt ezeken a pontokon, nem csak átragyog az anyagi világunk tudósaink előtt is zárt felhőjén a mennyek országának tiszta fénye, hanem meg is szólal az ég, az utolsó idők hírnöke, Mária által! Anyánk az Egyház, tévedhetetlen hitével, hitelesnek ismerte el ezeket a jelenéseket. Az ott elhangzó üzenetek, tanítások, hisszük és valljuk, hogy nem az emberi értelem koholmánya, hanem valóban Isten hiteles próféciái!

 
Bennem is ott van a nagy kérdés, hogy Isten, angyalaival, szentjeivel miért nem szól személyesen az emberiséghez, vagy az emberiség hiteles elöljáróihoz, vezetőihez, és miért egyszerű gyermekek, lenézett, műveletlen személyek által mondja el üzenetét mindannyiunknak? “Amilyen messze az ég a földtől, olyan messze vannak az én gondolataim a tieitektől”, mondja Isten már az Ószövetségben! Teremtőnk útjai nem a mi utunk, hisz Jézus életében is láthatjuk, hogy az Ő apostolai, munkatársai nem a felsőbb társadalmi rétegekből, nem is a kor papi rendjéből kerültek ki, hanem az egyszerű, tanulatlan emberek sorából! Jézus Krisztus jónak látta húsvét hajnalán, számunkra talán a világ legfontosabb igazságát, a feltámadást, az örök életet, húsvét nagy titkát egy egyszerű, bűnös asszony, Mária Magdolna által megüzenni. Így tetszett az isteni szent fölségnek, a mi dolgunk nem a kinyilatkoztatás kritizálása, hanem az örök életünk szempontjából fontos üzenetek befogadása!
 
Fatima, Mohamed próféta kedves lánya, nem hiszem, hogy véletlenül választotta volna a Szűzanya ezt a találkozási helyet! Én csak imádkozni tudok azért, hogy valóban az egyház hivatalos magyarázata szerint, Mária üzenetének harmadik “titka” II. János Pálra utaljon, “aki püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnők és sok laikus holttestei között, szinte holtan esik össze lőfegyverek golyóitól”, ahogyan Angelo Sodano bíboros állította harmadik fatimai titkot taglaló pápai szentmise végén, 2000-ben! A világ folyását szemlélve, azt a mérhetetlen önzést, kapzsiságot, bűnt látva, mely nap – mint nap elénk türemlik bennem egy belső hang mégis azt mondja, hogy nyugodtan ne dőljünk hátra, hanem végtelen alázattal, bűnbánó szívvel boruljunk le, térjünk meg Urunkhoz Istenünkhöz és új, szent életet kezdve ajánljuk magunkat mennyei édesanyánk, Mária szeplőtelen szívének, fogadjuk el Jézus Krisztust egyetlen királyunknak!! Fatima nem a múlté, a emberiség nagy csatái sajnos nem értek véget, s ezért félve és remegve, nagy nagy alázattal arra biztatok mindenkit, hogy ne kacérkodjon a bűnnel, hanem létét féltve, meneküljön Mária kitart karjai közé!! Fatima üzenetét újból közreadva, arra kérek mindenkit, hogy nagy nagy bizalommal kapaszkodjunk  az Oltáriszentségben, az Eukarisztia misztériumában köztünk lévő Jézus Krisztusba, a mi Királyunkba, hisz az Ő elég hatalmas, akar is, képes is vezetni bennünket az örök élet útján!!
 
Isten irgalmasságában bízva, Csaba t.