2017. augusztus 3. – csütörtök

2017. augusztus 3. – csütörtök

 
“Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt?” Mt 13, 50
 
Mennyország és pokol!? Én sajnos nem értem!! A pokol, a mennyország létéről csak a mi Urunk Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából tudunk, mert eddig hitelt érdemlően senki nem járt ezeken a vidékeken! Érdemes itt elővenni a szentírást, a szentek tanítását, ezért megosztom a katolikus lexikon pokolról szóló írását, érdemes elolvasni: http://lexikon.katolikus.hu/P/pokol.html
 
Személy szerint én hiszek Isten végtelen irgalmában, de mivel látom, hogy itt ezen a földön is milyen végtelen fájdalmat tud okozni önmagának a szabad akarattal rendelkező ember, ezért az egyházammal vallom, hogy a butaság, balgaság, rosszaság által akár örök szenvedésbe, kárhozatba is döntheti magát! Mindannyiunk számára nyitva áll e földön a boldogság, melynek egészen biztos, hogy van folytatása az örökkévalóságban, de sajnos azt is látjuk hogy a bűn uralma alá került ember szenved, s bár a szenvedés házának a kilincse belül van, mégis képes akár örök időkre belekövesedni a boldogságot adni nem tudó vétkeiben!
 
Irgalmas Isten, add mindannyiunknak e földi békés élet után, az örök boldogságot!
 
Az örök élet reményével, Csaba t. 
—-

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: “A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják:
a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás.
Értitek-e mindezt?” “Igen!” – felelték. Erre így folytatta: “Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő.” Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét.
Mt 13,47-53