2017. augusztus 2. – szerda


2017. augusztus 2. – szerda

Miből gazdálkodhatunk?

Te nem csak annyi vagy, amennyit magadba nézve most látsz önmagadban, hidd el a léted falai közé zárt testedben hatalmas kincsek rejtőznek! Igen, a földedben, saját életedben olyan kincseket rejtett el az Isten, melyekről talán most még álmodni sem mersz! Benned van a kemény munkával felszínre jövő komoly szakember, a gyermekeiért, családjáért az égről a csillagot is lehozó édesanya, az alkotásaiban kiteljesedő, életerős családapa! Hidd el, sok-sok csoda van a te szívedben, elmédben, olyan drága kincsek, mely téged értékessé, gazdaggá, családod, néped által megbecsült emberré tehet, ha önmagadból kitartó, konok erőfeszítéssel felszínre hozod, megvalósítod! Ahogy a fiatal sportolóban ott van a világbajnok, kit a világ állva ünnepel, de mely csak számtalan óra kitartó edzéssel válik valósággá, ugyanúgy benned is egészen biztos, hogy ott van mindaz mi téged egyedivé, pótolhatatlanná, értékessé tesz! Merd vállalni a mindennapi menetelést, a küzdelmet, merd oda adni mindenedet, szabadidődet, energiádat, s kincsed, mit Isten a szívedbe rejtett, a tied lesz! Ma a bérből, fizetésből élő emberek nehezen tudják elképzelni azt, hogy Isten ingyen is tud ajándékozó szeretettel meglepni bennünket! Pedig mindaz, mi igazán értékes az életünkben, az egészség, egy kapcsolat vagy egy hirtelen előttünk kitáruló ajtó, egy új lehetőség, mind mind Isten drága ajándéka! A teremtő erő egy-egy morzsáját Isten, a mi mennyei Atyánk mindannyiunk tarisznyájába belerakta, arra biztatlak vedd elé, és önmagadat, környezetedet kincseiddel tedd gazdaggá!

Szeretettel, Csaba t. 

Jézus egyszer ezt a két példabeszédet mondta tanítványainak: Hasonló a mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki igazgyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes igazgyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt.
Mt 13,44-46

_DSC0120