A kertészkedés

2017. július 28. – Péntek

A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Mt 13,21

 

Gyomlálást, kapálást nem csak kint a földeken kellene végeznünk, hanem a saját életünkben is! A bölcs szántóvető ember tudja, hogy milyen sűrűn kell legyen a kukorica és más növény ahhoz, hogy optimális terméshozam legyen a termőföldön, és akármilyen szép a búzavirág vagy a pipacs, azért a jó gazda határozottan kivágja, sőt a satnya, a másikra ránövő haszonnövényt sem kíméli, hanem a gazzal együtt kikapálja! A lelki ember tudja, hogy neki nem csak a jó és a rossz között kell választania, hanem sokszor a jó és a jó között is, mert időnk véges, és Istenünk akaratára figyelve ki kell válasszuk azt a feladatot, melyet a magunkénak érzünk, és azt jó végre kell vinnünk! Igen, a bölcs ember idejét, energiáját tudatosan, akárcsak a lencse a fénysugarakat, fókuszálja arra ami az ő dolga, amit a jó Isten tőle elvár, és minden egyebet életére veszélyes “tövisnek” tart, és kivág az életéből! 

Nagyon tetszik ahogy Jézus világosan kimondja, hogy a “csalóka vagyon elfojtja” az Isten adta szent búzaszem növekedését az életünkben!  A bölcs túrázó a hosszú út előtt kiszedi a hátizsákjából a fölösleges dolgokat, hogy ne kelljen ő azokat cipelje. Mi is határozott bölcsességgel nézzük át életünket, javainkat, de akár kapcsolatainkat is, és az életünket fojtogató fölösleges “töviseket”, feladatokat, embereket, a töviseket engedjük el kérlelhetetlenül!

 

Jó kertészkedést, Csaba t. 
Miután Jézus megmagyarázta tanítványainak, hogy miért mond példabeszédeket, így folytatta: „Értsétek meg hát a magvetőről szóló példabeszédet! Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az a mag, amelyik az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig-óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csakhamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat.”

Mt 13,18-23

 

 

IMG_5171