Szent Jakab apostol

2017. július 25. – kedd, Szent Jakab apostol

“Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.” Mt 20,28

Isten a szolgálatunkra áll, hisz a nemlétből a létbe emelt, végtelen jóságában megajándékozott az emberi lét, az istengyermeki élet semmihez nem fogható méltóságával, és életünk minden napján gondviselő jóságában fenntart, hordoz, feladatokat adva türelmesen felnevel, kibontakoztat, megváltásával megnyitotta számunkra az örök élet kapuját! 

Gyermekeidet, népedet ha átgondolt, bölcs jósággal felemeled, becsületes munkáddal naggyá teszed, irgalmas béketűréssel ha hordozod testvéreidet, akkor jó úton jársz! Lassan, Teremtő Istened képére, hasonlatosságára formálódsz, aki nem csak felemel, de ígérete szerint Országában az asztalánál a mennyei lakomán a jobbjára is ültet!  

Nekünk nem anyagi javakra, hízelgő emberek elismerésére kellene vadásznunk, hanem csakis azt kellene keressük, hogy a legkisebbeknek hol és hogyan tudunk leginkább a hasznukra, a szolgálatukra lenni! Az anyagi javak fogyasztása, birtoklása, a sodródó perc, az emberek által felkínált hatalom, mind mind csengő érc s pengő cimbalom, mit a rozsda szétrág s a moly megemészt! Tudnunk kell, hogy egyedül a szívből jövő bölcs tettek, a testvéreinket megszentelő, szolgáló szeretet marad meg az örök életre, a jó cselekedet az egyetlen földi kincs, melyért érdemes fáradni, küzdeni!

 Szeretettel, Csaba t. 

—-
Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben odalépett hozzá a Zebedeus fiúknak (Jakab és János apostoloknak) anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle: “Mit kívánsz?” Ő azt felelte: “Intézd úgy, (Uram,) hogy az én két fiam országodba melletted üljön: az egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon.” Jézus így válaszolt nekik: “Nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom?” “Készek vagyunk!” – felelték. Jézus erre így folytatta: “A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De hogy ki üljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei Atyám erre kiválasztott.”
Amikor a többi tíz (apostol) ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk: “Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.”
Mt 20,20-28

IMG_6771_2