Szent Péter és Pál apostolok

2017. június 29. – csütörtök, Szent Péter és Szent Pál apostolok

Obediencia!! A fiatal pár egymásra figyelve táncol, repül a szélben, együtt csodálatosak! Szent Ferenc a Krisztus követés lényegét az Istenre való hallgatásban, Teremtőnkre való tudatos odafigyelésben látja, és ezért csak azt fogadta szerzetes testvérének, aki fogadalommal is megpecsételte az odahallgatásra való készségét! 

Jézus Krisztus is hangosan vallja: “Az én eledelem az, hogy teljesítsem mennyei Atyám akaratát” (J 4,31-34)

Péter és Pál nagysága abban áll, hogy Jézust követik ebben az Istennek odaszentelődésben! Az apostolfejedelmek mertek, tudtak azonosulni Jézus Krisztussal, az Ő terveivel, világmegváltó akaratával: “Krisztussal engem is keresztre feszítettek. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem.” Gal 2,19

Önmagunk önzéséből kilépve, merünk-e mindent egy lapra téve odaszentelődni Szent Péter és Szent Pál apostol példájára Isten akaratának, annak az akaratnak, mely a tízparancsolatban, a szeretetparancsban számomra is hallható, de melyet a lelkiismeretem, s anyánk az Egyház is világosan közvetít számunkra! 

Szeretettel, Csaba t. 

———–

Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól:
“Kinek tartják az emberek az Emberfiát?”
Ezt válaszolták:
“Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.”
Ő tovább kérdezte őket:
„Hát ti kinek tartotok engem?”
Simon Péter válaszolt:
“Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.”
Erre Jézus azt mondta neki:
“Boldog vagy, Simon Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.”
(Mt 16,13-19)

IMG_5457